Funció Pública Valenciana

Absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

DECRETO 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones del régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a deducción de retribuciones. [2014/5627] (pdf 202KB)

malaltia funció pública valenciana descomptes accident absències

PDF

Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 14/07/2010)

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 14/07/2010).

ordenació llei gestió funció pública valenciana 2010

PDF