DOGV Capçaleres

DOGV del 07 juny 2023

DOGV de 7/6/2023, Núm. 9612

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat Valenciana en els campionats d’Espanya per a l’any 2023. [2023/6199]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes econòmiques per al finançament de l’adquisició de material escolar no curricular per a l’alumnat pertanyent a famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, escolaritzat en els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per al curs 2023-2024. [2023/6276]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 2 de juny de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes econòmiques per al finançament de l’adquisició de material escolar no curricular per a l’alumnat pertanyent a famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, escolaritzat en els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per al curs 2023-2024. [2023/6310]