DOGV Capçaleres

DOGV del 13 abril 2021

DOGV de 13/04/2021, Núm 9060

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius d’ingrés i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2021/3635]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats en el centre privat d’Educació Infantil Jesús mi Amigo, amb codi 46024825, d’Algemesí. [2021/3629]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2021 subvencions a la participació en fires internacionals del sector del llibre. [2021/3459]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 31 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca per a l’exercici 2021 subvencions a la participació en fires internacionals del sector del llibre.. [2021/3707]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2021 subvencions a la producció editorial. [2021/3591]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 6 d’abril de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca per a l’exercici 2021 subvencions a la producció editorial. [2021/3703]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l’any 2021. [2021/3625]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d’Europa per a l’any 2021. [2021/3657]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució d’1 d’abril de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l’any 2021. [2021/3637]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució d’1 d’abril de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen premis per la classificació i preparació en Jocs Olímpics i Paralímpics, i en Campionats del Món i d’Europa per a l’any 2021. [2021/3653]