DOGV Capçaleres

DOGV del 02 agost 2019

DOGV de 2/8/2019, Núm 8605

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de renovació general del concert educatiu en Educació Primària i unitats d’Educació especial de suport a la integració de Primària, i de concerts educatius d’Educació Infantil, Educació Secundària Obligatòria, unitats d’Educació Especial de suport a la integració d’Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial, Batxillerat i Formació Professional (Formació Professional Bàsica i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior).

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la convocatòria de sol·licitud d’hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2019-2020.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual se suprimeix el Col·legi Rural Agrupat Llocnou-Rotglà i es posen en funcionament els col·legis d’Educació Infantil i Primària de Llocnou d’en Fenollet i de Rotglà i Corberà.