Què faig després de les adjudicacions?

Petita guia per als passos a seguir, tant si t'han adjudicat com si no.

Adjudicacions

Adjudicació destinacions per a personal funcionari interí

07 / 08 / 2020

Cos de Mestres

  Resolució
  Llistat

Cossos de Secundària i Altres Cossos

  Resolució
  Llistat

Aclariment sobre els resultats de l’adjudicació:
No adjudicat: Aquella persona que entre les seues peticions hi havia alguna de les places ofertades.
Ha participat: Aquella persona que entre les seues peticions no hi havia cap de las places ofertades.
No ha participat: Aquelles persones que en el termini establert no han confirmat la sol·licitud.

Credencial

En poques hores estarà disponible la credencial d’adjudicació.
Accés a la Credencial Telemàtica

Recursos de reposició
Si no estàs d’acord amb l’adjudicació pots presentar un recurs de reposició en el termini d’un mes. Si no estàs d’acord amb l’adjudicació pots presentar un recurs de reposició en el termini d’un mes. Ací tens l’enllaç amb el model que ha preparat el sindicat


Adjudicació de destinacions per a personal funcionari de carrera i en pràctiques

07 / 08 / 2020
Mestres

Resolució
Llistat

Credencial
Accés a la Credencial Telemàtica

Secundària i Altres Cossos


Resolució
Llistat


Credencial
Accés a la Credencial Telemàtica

Recursos de reposició
Si no estàs d’acord amb l’adjudicació pots presentar un recurs de reposició en el termini d’un mes. Ací tens l’enllaç amb el model que ha preparat el sindicat

Actualitzat el llistat de vacants i prorrogat el termini de presentació o modificació de sol·licituds fins a les 13.00h

07 / 08 / 2020

S’ha detectat una incidència en les places oferides per als programes TVA i PFCB d’alguns centres d’educació especial i per a atendre la possibilitat de pròrroga recollida en el punt 9.3 de la base novena de la Resolució del 22 de juliol de 2020, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter interí en els cossos docents de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i disseny per al curs 2020/2021, es procedeix a actualitzar el llistat de vacants publicades i es prorroga el termini de presentació o modificació de sol·licituds telemàtiques fins a les 13.00 hores de hui, divendres 7 d’agost de 2020.

Consulta ací els llocs afectats.


Nou llistat de professorat interí de secundària i resta de cossos

06 / 08 / 2020
STEPV ha presentat aquest matí una sèrie d'incidències als llistats de professorat interí. La Conselleria ha publicat un nou llistat una vegada detectats errors en l'ordre d'algunes borses:
- Nou llistat de professorat interí de Secundària i resta de cossos

Vacants per a les adjudicacions d’inici de curs

05 / 08 / 2020

Personal funcionari de carrera i en pràctiques: cos de mestres

  Resolució
  Llistat

Personal funcionari de carrera i en pràctiques: secundària i resta de cossos

  Resolució
  Llistat

Professorat interí

Cos de mestres:

  Resolució
  Llistat


Secundària i resta de cossos:
 
  Resolució
  Llistat

NOTA:Per als cossos de professors i catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes i Professors d’Arts Plàstiques i Disseny només es requereix el requisit de valencià en els llocs que ho especifique.


Llistats definitius de participants a les adjudicacions d’inici de curs

05 / 08 / 2020
Llistats definitius de participants:

Personal funcionari de carrera i en pràctiques:
- Cos de Mestres:
Resolució
Llistat

- Secundària i Altres Cossos:
Resolució
Llistat


Personal funcionari interí:
- Cos de Mestres

Resolució
Llistat


- Secundària i Altres Cossos
Resolució
Llistat

Vídeo de l’assemblea adjudicacions d’inici de curs (4 d’agost de 2020)

04 / 08 / 2020

Consulta ací el vídeo de l’assemblea

Informació addicional
Informació sobre les places de difícil provisió
Places adjudicades el curs passat (juliol 2019) (apareixen catalogades com a: ACCIÓ COMPENSATÒRIA – LLOC D’ESP. DIFICULTAT I DIFÍCIL PROVISIÓ en l’apartat d’observacions):
- Cos de mestres
- Secundària

Criteris per a la determinació de les places de difícil provisió:
Consulta ací la resolució i l’annex amb els centres que ofertaran places de difícil provisió per al curs 2020/21

Guia de les adjudicacions d’inici de curs

Si teniu dubtes o consultes:
- Correu electrònic: stepv@intersindical.org
- Telegram STEPV Dubtes Sindicals
- Facebook STEPV


Accés a petició telemàtica de llocs del personal funcionari de carrera, en pràctiques i funcionari interí: fins el 6 d’agost

03 / 08 / 2020

Personal funcionari de carrera i en pràctiques, cos de Mestres
La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’inici de curs > Mestres. L’aplicació es tancarà el 6 d’agost de 2020, a les 20:00 hores.

Accés a Petició Telemàtica

Personal funcionari de carrera i en pràctiques, de secundària i altres cossos
La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’inici de curs > Cos de Secundària i Altres Cossos. L’aplicació es tancarà el 6 d’agost de 2020, a les 20:00 hores.

Accés a Petició Telemàtica

Personal interí: Presentació i modificació de sol·licituds
La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de laConselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’Inici de Curs > Funcionaris Interins / Adjudicació Contínua > Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 20 hores del dia 6 d’agost, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

Per a accedir a l’aplicació s’utilitzarà l’usuari i la contrasenya empleats durant el curs anterior. En cas de no haver-la realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l’usuari, haurà de polsar on posa “Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.”. Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

Accés a Petició Telemàtica


Convocatòria d’assemblea sobre les adjudicacions d’inici de curs

31 / 07 / 2020

Descarrega’t ací la guia de les adjudicacions

L’assemblea serà dimarts 4 d’agost a les 10h en aquest enllaç (canal de Youtube)

RECOMANACIONS PER L’ASSEMBLEA TELEMÀTICA INFORMATIVA
L’enllaç facilitat et servirà per a entrar a l’assemblea mitjançant el canal de Youtube, ja que no hi ha límit de persones que hi poden participar. Convé que tingues un compte de gmail per poder fer preguntes o comentaris, altrament només podràs veure l’assemblea però no fer cap comentari.
Demanem puntualitat perquè començarem l’assemblea en l’horari previst.
En aquestes assemblees podràs plantejar els dubtes que consideres mitjançant els comentaris que pots fer en el canal de Youtube. No hem de fer un ús indegut del xat. Només s’han d’exposar en aquest dubtes que no s’hagen plantejat ja. Si omplim el xat amb comentaris innecessaris, es perden i al final els dubtes i aspectes importants poden passar desapercebuts. L’ideal és recopilar els dubtes que vagen sorgint per a, al final de la reunió, si no s’han resolt durant l’explicació, plantejar-les i poder resoldre-les en el torn de preguntes.
Hem de respectar a tots els participants de la reunió. Hi ha companys/es que poden tindre dubtes on altres no les tenen, amb el que tots/es hem de ser pacients i sempre respectar l’opinió de la resta.
Durant l’assemblea un o dos permanents sindicals portaran l’explicació la reunió.
Un dels/les permanents sindicals, controlarà el xat,de manera que quan un bloc siga pròxim a la seua fi, es començaran apoder plantejar els dubtes en el xat. Aquest moment s’avisarà per el/la ponent. Una vegada recopilades els dubtes, s’exposaran, es resoldran i espassarà al següent punt. Al final de tots els blocs, hi haurà un torn obert de paraula.


Criteris per a determinar els llocs de difícil provisió per al curs 2020-2021

31 / 07 / 2020

Adjudicacions d’inici de curs: llistats provisionals de participants

29 / 07 / 2020

Funcionaris de carrera i en pràctiques: cos de mestres

Funcionaris de carrera i en pràctiques: altres cossos

Funcionaris interins: mestres

Funcionaris interins: secundària i altres cossos

Reclamacions
Els participants disposen d’un termini de 2 dies hàbils, a partir de l’endemà al de la publicació d’esta resolució, per a formular reclamacions.

Les reclamacions es presentaran en l’adreça de correu electrònic provision_edu@gva.es, en l’escrit hauran de constar les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Cos a què pertany
 • Especialitat o especialitats
 • Objecte i desenrotllament de la reclamació

 


Personal provisional, en pràctiques i interí: convocatòria d’adjudicacions de juliol

24 / 07 / 2020

Publicades al DOGV de hui les convocatòries d’adjudicacions de juliol per a personal provisional, en pràctiques i interí:

Adjudicació general d’inici de curs

 1. Procediment de sol·licitut de llocs
  Quan accedisca a l’aplicació, haurà de polsar on posa “Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.”. Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.
 2. Presentació d’instàncies
  La presentació d’instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’inici de curs.
  => Accés a Petició Telemàtica <= (pendent)

Notes

 • En l’aplicació de sol·licitud de destins per al curs 2020-2021 els participants disposen de la sol·licitud que van presentar el curs passat.
 • Amb 48 hores d’antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment, tenint en compte que totes elles han de correspondre a llocs de treball previstos en la planificació educativa. En la llista els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions però que normativament poden tornar a ocupar els seus llocs d’origen al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran consignats amb un asterisc.

Personal interí

Participants
Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2019-2020, que no estiguen desactivats temporalment.

Presentació i modificació de sol·licituds

 • La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de laConselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat d’Adjudicacions > Adjudicacions d’Inici de Curs > Funcionaris Interins / Adjudicació Contínua > Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica.
 • Per a accedir a l’aplicació s’utilitzarà l’usuari i la contrasenya empleats durant el curs anterior. En cas de no haver-la realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l’usuari, haurà de polsar on posa “Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.”. Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.
 • Accés a Petició Telemàtica

Adjudicataris
L’adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció de què estiguen desactivats temporalment.

Notes informatives

 • Nota Secundària: Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés
  Aquells que sol·liciten llocs d’esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa.
 • Es recorda al personal interí que vullga sol·licitar una VACANT AFECTADA que en les adjudicacions contínues s’ha de sol·licitar com a SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA. A més, es pot accedir amb la contrasenya empleada durant el curs escolar 19-20.
 • Amb 48 hores d’antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment, tenint en compte que totes elles han de correspondre a llocs de treball previstos en la planificació educativa. En la llista els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions però que normativament poden tornar al ocupar els seus llocs d’origen al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran consignats amb un asterisc.
 • A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.
 • Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent: provision_edu@gva.es

Informació

Direcció Territorial d’Alacant:
966907563 - Mestres
966907551 - Secundària i Altres Cossos
Direcció Territorial de Castelló:
964333866 - Mestros
964333872 - Secundària i Altres Cossos
Direcció Territorial de València:
961271205 - Mestros
961271204 - Secundària i Altres Cossos
Servicis Centrals:
961970855
961970656
961970664
961970660
961970661

Oposicions

La situació administrativa del professorat no definitiu i opositor

Documentació que cal presentar per a donar-se d’alta en nòmina

Funcionariat de carrera i en pràctiques en situació d’alta, el 31 d’agost de 2012, en la nòmina docent de qualsevol de les tres direccions territorials d’Educació.

 • Sense canvi d’especialitat. La diligència d’incorporació que figura al peu de la credencial de presentació al centre s’ha de formalitzar i remetre’s a la secció de personal corresponent. Termini: tres primers dies de setembre. En les direccions territorials solen habilitar un punt per poder entregar la credencial i no haver d’agafar número i fer cua de registre.
 • Funcionariat en pràctiques (que estiga repetint o haja prorrogat les pràctiques). A més, fotocòpia compulsada del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Amb canvi d’especialitat. A més del procediment anterior, dues fotocòpies compulsades del títol o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Canvi de província. A més dels documents dels supòsits anteriors, imprés normalitzat d’actualització de domicili i actualització de dades bancàries, si cal.Funcionariat de carrera que el 31 d’agost de 2012 no es troba d’alta en la nòmina de qualsevol de les tres direccions territorials.

 • Imprés normalitzat de recollida de dades personals i bancàries.
 • Imprés normalitzat de declaració per raó de la llei d’incompatibilitats i de no haver sigut separat ni inhabilitat de l’exercici de funcions públiques.
 • Imprés normalitzat de declaració per a l’IRPF.
 • Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al rei i de guardar la Constitució.
 • Dues fotocòpies del document oficial d’identitat i dues més del NIF si en el carnet d’identitat no figura la lletra del codi fiscal.
 • Diligència d’incorporació original que figura al peu de la credencial de presentació.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis o compte corrent, per consignar correctament els codis i els números de compte de l’entitat bancària corresponent.
 • Dues fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d’estudis.
 • Certificat mèdic oficial en què es faça constar que no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions.
 • Si no han cotitzat mai abans cal donar-se d’alta en la Seguretat Social.Notes importants

 • Els impresos normalitzats estan a la disposició de les persones interessades en els negociats d’informació i registre de les direccions territorials on s’han de donar d’alta en la nòmina, i en la web de la Conselleria (http://www.cefe.gva.es/per/val/adjudicaciones.htm) i del sindicat.
 • Per a fer efectiva la inclusió en la nòmina al setembre, és imprescindible la presentació de tota la documentació degudament emplenada abans del dia 5 d’aquest mes, en el negociat d’Informació i Registre de la direcció territorial corresponent.


Professorat opositor de 2011 i/o provisional

Ordre de les llistes
El professorat d’ordena per any d’oposició, i nota obtinguda. Hi apareixeran llistats amb les persones ordenades per especialitats. En el cas d’adjudicar places a les quals hi poden optar diverses especialitats (per exemple, les especialitats de FPA de secundària), la Conselleria entrecreuarà l’ordre de cada llistat d’origen.
La nova situació
El professorat que durant el curs 2011/12 ha superat la fase de pràctiques s’incorpora als centres com a funcionari/a provisional o en expectativa de destinació. Al llarg del curs escolar 2011/12, caldrà tindre presents les qüestions següents:
Concurs general de trasllats
En el primer trimestre del curs, es convocaran els respectius concursos de trasllats per a cada cos. És obligatori participar-hi.
Funcionariat de carrera
Les persones que aproveu les pràctiques després d’una pròrroga o suspens, eixireu nomenades en el DOCV i en el BOE. Els últims anys, la publicació ha sigut en novembre.
Triennis i sexennis

 • Després del nomenament com a funcionaris de carrera, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es poden completar triennis i sexennis amb l’addicció dels serveis públics anteriors.
 • Per als triennis, valen els serveis prestats en totes les administracions públiques, en qualsevol escala.
 • Per als sexennis, valen només els serveis prestats en les administracions públiques educatives com a docent.
 • Quant als triennis, a partir del segon, el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
 • Quant als sexennis, recordeu que el Decret-Llei 1/2012 en paralitza el seu reconeixement fins el 2014. No obstant això, el més recomanable és sol·licitar-los quan ens pertoque per poder encetar la via de recurs.


Les retallades han afectat també les oposicions

Els Pressupostos Generals de l’Estat
En els pressupostos per a l’any 2012 es prohibeixen les Ofertes Públiques d’Ocupació. Enguany només s’han fet les oposicions en aquelles comunitats autònomes que havien publicat la seua OPO amb anterioritat als pressupostos. Aquesta mesura té un objectiu clar més enllà que estalviar diners: anar reduïnt el número de docents en el sistema públic de manera permanent. Com que el funcionariat de carrera ha de tindre garantit el seu lloc de treball, això pot ser un relatiu obstacle per eliminar vacants: sempre n’hauràs de tindre suficients per tot el funcionariat de carrera. Si, a més, afegim que l’administració valenciana s’ha negat a acordar un pla d’estabilitat per al professorat interí, el resultat és una minva de llocs de treball que no respon a una situació cojuntural de crisi, sinó al propòsit d’eliminar vacants permanents i, per tant, professorat.
El Reial Decret Llei 14/2012
Les retallades de Wert afegeixen un altra variable enverinada a la manca d’oposicions: mentre estiguen congelades totalment (com ocorre ara) o la taxa de reposició siga del 50%, les administracions educatives podran incrementar la ràtio d’alumnat per aula un 20%. O siga, menys vacants, menys professorat i més alumnat per aula. Una equació que només comporta menys treball, menys condicions laborals i menys qualitat educativa.

Temps Parcial

Horari setmanal d'obligada permanència en el centre Resta d'horari
Hores lectives Hores complementàries Total Hores compl. còmput mensual Hores lliure disposició Jornada laboral Percentatge

Jornada completa en els cossos de secundària

18 7 25 5 7,5 37,5 100%

Possibles contractes a temps parcial en els cossos de secundària

13 4 17 4 5 26 72,22
12 4 16 4 5 25 66,66
11 4 15 3 4,5 22,5 61,11
10 3 13 3,5 4 20,5 55,5
9 3 12 3 3,5 18,5 50
8 3 11 2,5 3 16,5 44,4
7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88
6 2 8 2 2,5 12,5 33,33
5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77
4 1 5 1,5 1,5 8 22,22
3 1 4 1 1 6 16,66

Itineràncies

Nova regulació de les itineràncies

Normativa


Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat. (DOCV 17/07/2012).
Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desplega (DOGV de 15/09/1998).

Definicions


Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
A) completats: si completem horari amb un altre centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització per quilometratge.
B) compartits: si són en centres de la mateixa localitat.
C) itinerants: si són en centres de localitats diferents.
Atés que els llocs docents itinerants i compartits tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.

Règim i horari del professorat

 
El professorat complirà, en cada un dels centres, la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari mensual al centre.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
El calendari laboral serà el que correspon al del centre d’adscripció.
La reducció horària de l’horari complementari serà la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160 km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240 km, cinc hores.
Quan el desplaçament setmanal supere els 200 quilòmetres setmanals, el professorat tindrà dret a la reducció d’una hora lectiva a més de les complementàries.
El nombre màxim de centres per a atendre és tres, excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què el nombre màxim és cinc.
Els horaris seran elaborats, coordinadament, per les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord, els fixarà la Inspecció Educativa.

Càlcul i cobrament de les indemnitzacions


El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
Quan en el mateix dia el professorat haja de desplaçar-se entre diversos centres, es computarà el desplaçament d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que comprendran els danys propis no coberts per l’assegurança del professorat.

Centres


El professorat itinerant formarà part dels claustres de tots els centres en què impartisca la docència. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

L’opinió del sindicat


La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè ha provocat molts desplaçaments i supressions i la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora greument les condicions laborals del professorat com, entre altres aspectes, els següents:

 • la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
 • es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
 • les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
 • es creen les compartides, però sense cap tipus d’indemnització per quilometratge.
Guia de les Adjudicacions 2018 Adjudicacions: preguntes freqüents

Espai de l'afiliació

Descarrega't tots els PDF de les distintes adjudicacions a l'espai de l'afiliació.


Guia de les àrees i subàrees

Aplicació d'ajuda en la localització geogràfica de les àrees i subàrees de les adjudicacions.

Accedeix
Com fer l'adjudicació contínua el curs 2013/14
portada
Guia del professorat interí 2012
Juny 2012

Història recent del nou acord de professorat interí subscrit el 23 de novembre de 2010. Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit. Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret llei.