Què faig després de les adjudicacions?

Petita guia per als passos a seguir, tant si t'han adjudicat com si no.

Adjudicacions d'inici de curs

Esborranys dels llistats de personal interí i ordre de les borses. Adjudicacions de juliol

12 / 07 / 2024
Es procedeix a actualitzar el llistat de personal interí. Aquest esborrany no incorpora als opositors del 2024 que han aprovat l'oposició i no han obtingut plaça. Eixiran amb la publicació posterior dels llistats provisionals.

- Esborrany I - Personal funcionari interí de la llista única de mestres.

- Esborrany I - Personal funcionari interí de les llistes d'especialitats de tots els cossos excepte del de mestres.

Reclamacions:

Els participants funcionaris interins podran realitzar reclamacions des de la publicació dels esborranys fins a la data que establisca la resolució de la publicació dels llistats provisionals.

Amb la publicació dels llistats provisionals es consideraran ateses totes les reclamacions presentades fins a eixe moment, obrint-se el termini oficial de reclamacions.

Només s'atendran les reclamacions a l'ordre de borsa que es comuniquen pel procediment establit en OVIDOC.

Per a presentar una reclamació sobre l'ordre haurà d'utilitzar el tràmit [Tràmits - Reclamació llistat interins 2024] des d'OVIDOC.

AVÍS: El personal que no tinga accés a OVIDOC haurà de realitzar el tràmit d'habilitació d'accés a aquesta plataforma.

Enllaç al tràmit d'habilitació de l'accés a OVIDOC.

Adjudicacions d’inici de curs 2024-25

28 / 06 / 2024

S’ha publicat la resolució que regula el procediment d’adjudicació de juliol de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí.

Amb almenys 48 hores d’antelació a l’adjudicació de les destinacions per a l’inici del curs, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria la llista de vacants amb què es realitzarà aquest procediment.

Amb anterioritat a la resolució definitiva es publicarà la relació ordenada de persones participants. Contra aquesta relació podran presentar-se reclamacions en el termini de dos dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació, en OVIDOC, en l’apartat Tràmits – Incidències de provisió de places – llista de participants adjudicacions inici de curs.

El termini de presentació i modificació de sol·licituds de peticions es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.

Consulta la resolució:

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2024, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitat i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents no universitaris que impartixen docència, per al curs 2024/2025

Adjudicacions contínues

Adjudicació 19 de setembre

19 / 09 / 2023

Resolució adjudicació: 19 de setembre de 2023
Presa de possessió: 20 de setembre de 2023

Llistats

Credencial
Accés a la Credencial Telemàtica

Llocs
Llistat definitiu de llocs oferits per a Mestres, Secundària i Altres Cossos

Pròxima Adjudicació Contínua: 21 de setembre de 2023

 


Adjudicació 19 de setembre: Llistat provisional de llocs oferits per a Mestres, Secundària i Altres Cossos

18 / 09 / 2023

Adjudicació 14 de setembre

14 / 09 / 2023

Resolució adjudicació: 14 de setembre de 2023
Presa de possessió: 15 de setembre de 2023

Llistats

Credencial
Accés a la Credencial Telemàtica

Llocs
Llistat definitiu de llocs oferits per a Mestres, Secundària i Altres Cossos

Pròxima Adjudicació Contínua: 19 de setembre de 2023

 


Adjudicació 12 de setembre: Llistat provisional de llocs oferits per a Mestres, Secundària i Altres Cossos

11 / 09 / 2023

Adjudicació 7 de setembre

07 / 09 / 2023

Adjudicació 7 de setembre: Llistat provisional de llocs oferits per a Mestres, Secundària i Altres Cossos

06 / 09 / 2023

Adjudicacions difícil cobertura

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 31 de maig: llistats de participants i lloc adjudicat

31 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 31 de maig: requisits i llocs provisionals

30 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 31 de maig de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 30 de maig a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 31 de maig de 2024.
Llocs provisionals oferits


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 24 de maig: llistats de participants i lloc adjudicat

24 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 24 de maig: requisits i llocs provisionals

23 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 24 de maig de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 23 de maig a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 24 de maig de 2024.
Llocs provisionals oferits


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 17 de maig: llistats de participants i lloc adjudicat

17 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 17 de maig: requisits i llocs provisionals

16 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 17 de maig de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 16 de maig a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 17 de maig de 2024.
Llocs provisionals oferits


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 10 de maig: llistats de participants i lloc adjudicat

10 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 10 de maig: requisits i llocs provisionals

09 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 10 de maig de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 9 de maig a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 10 de maig de 2024.
Llocs provisionals oferits


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 3 de maig: llistats de participants i lloc adjudicat

03 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 3 de maig: requisits i llocs provisionals

02 / 05 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 3 de maig de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 2 de maig a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 3 de maig de 2024.

Llocs provisionals oferits


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 26 d’abril: llistats de participants i lloc adjudicat

26 / 04 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 26 d’abril: requisits i llocs provisionals

25 / 04 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 26 d’abril de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 25 d’abril a les 14:00 hores fins a les 03:00 hores del 26 d’abril de 2024.

Llocs provisionals oferits


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 19 de març: llistats de participants i lloc adjudicat

19 / 04 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 19 d’abril: requisits i llocs provisionals

18 / 04 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 19 de abril de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 18 de abril a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 19 de abril de 2024.

Llocs provisionals oferits


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 15 de març: llistats de participants i lloc adjudicat

15 / 03 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 15 de març: requisits i llocs provisionals

14 / 03 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 15 de març de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 14 de març a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 15 de març de 2024.

Llocs provisionals oferits


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 8 de març: llistats de participants i lloc adjudicat

08 / 03 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 8 de març: requisits i llocs provisionals

07 / 03 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 8 de març de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 7 de març a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 8 de març de 2024.

Llocs provisionals oferits


Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 1 de març: llistats de participants i lloc adjudicat

01 / 03 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 1 de març: requisits i llocs provisionals

29 / 02 / 2024

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 1 de març de 2024. S’obrirà l’accés des del dia 29 de febrer a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 1 de març de 2024.

Llocs provisionals oferits


Històric Difícil Cobertura

Temps Parcial

Horari setmanal d'obligada permanència en el centre Resta d'horari
Hores lectives Hores complementàries Total Hores compl. còmput mensual Hores lliure disposició Jornada laboral Percentatge

Jornada completa en els cossos de secundària

18 7 25 5 7,5 37,5 100%

Possibles contractes a temps parcial en els cossos de secundària

13 4 17 4 5 26 72,22
12 4 16 4 5 25 66,66
11 4 15 3 4,5 22,5 61,11
10 3 13 3,5 4 20,5 55,5
9 3 12 3 3,5 18,5 50
8 3 11 2,5 3 16,5 44,4
7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88
6 2 8 2 2,5 12,5 33,33
5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77
4 1 5 1,5 1,5 8 22,22
3 1 4 1 1 6 16,66

Itineràncies

Nova regulació de les itineràncies

Normativa


Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat. (DOCV 17/07/2012).
Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desplega (DOGV de 15/09/1998).

Definicions


Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
A) completats: si completem horari amb un altre centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització per quilometratge.
B) compartits: si són en centres de la mateixa localitat.
C) itinerants: si són en centres de localitats diferents.
Atés que els llocs docents itinerants i compartits tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.

Règim i horari del professorat

 
El professorat complirà, en cada un dels centres, la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari mensual al centre.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
El calendari laboral serà el que correspon al del centre d’adscripció.
La reducció horària de l’horari complementari serà la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160 km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240 km, cinc hores.
Quan el desplaçament setmanal supere els 200 quilòmetres setmanals, el professorat tindrà dret a la reducció d’una hora lectiva a més de les complementàries.
El nombre màxim de centres per a atendre és tres, excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què el nombre màxim és cinc.
Els horaris seran elaborats, coordinadament, per les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord, els fixarà la Inspecció Educativa.

Càlcul i cobrament de les indemnitzacions


El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
Quan en el mateix dia el professorat haja de desplaçar-se entre diversos centres, es computarà el desplaçament d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que comprendran els danys propis no coberts per l’assegurança del professorat.

Centres


El professorat itinerant formarà part dels claustres de tots els centres en què impartisca la docència. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

L’opinió del sindicat


La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè ha provocat molts desplaçaments i supressions i la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora greument les condicions laborals del professorat com, entre altres aspectes, els següents:

  • la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
  • es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
  • les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
  • es creen les compartides, però sense cap tipus d’indemnització per quilometratge.
Guia de les Adjudicacions Adjudicacions: preguntes freqüents

Espai de l'afiliació

Descarrega't tots els PDF de les distintes adjudicacions a l'espai de l'afiliació.


Guia de les àrees i subàrees

Aplicació d'ajuda en la localització geogràfica de les àrees i subàrees de les adjudicacions.

Accedeix
Com fer l'adjudicació contínua el curs 2023/24