Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

23 de març: Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí

Publicat el 21 març 2023 / 13:05 h

Enllacem ací la documentació de la Comissió de Seguiment. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
1. Convocatòria de borsa extraordinària especialitat
Llengua anglesa del cos de catedràtics de música i arts escèniques.
2. Convocatòries borses extraordinàries especialitats 7B4 Fotografia, 7B7 Ceràmica i vidre i 7C1 Mitjans informàtics del cos de professors d’arts plàstiques i disseny (clica en cada especialitat per descarregar el document).
3. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de treball del cos de mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

21 de març: Mesa Secotorial sobre ajudes econòmiques per a l’adquisició de material escolar

Publicat el 13 març 2023 / 10:29 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- ORDRE per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques per al finançament de l'adquisició de material escolar no curricular per a l'alumnat pertanyent a famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, escolaritzat en els nivells d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial.

16 de març: Mesa Sectorial sobre currículums ensenyaments artístics i FP i subvencions a conservatoris municipals i altres

Publicat el 13 març 2023 / 10:20 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

Cicles formatius: Projectes de Decret del Consell, pels quals s'establixen els currículums de 5 cicles formatius:
+ GS Gestió de l'aigua.
+ GM Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure.
+ GM Manteniment d’Embarcacions de Recreació.
+ GS Química i salut ambiental.
+ GS Formació para la Mobilitat Segura i Sostenible.

Ensenyaments artístics
- Ordre bases reguladores de subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa.
- Ordenació i currículum dels ensenyaments elementals de Dansa
- NOU: Ordenació i currículum dels ensenyaments professionals de Dansa
- Ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música
- Ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Música

Nota al Currículum professional de Dansa: la Conselleria ha enviat un nou document amb uns canvis que es concreten en: s’ha revisat el còmput total d’hores a 32 setmanes lectives, i s’han afegit les propostes de matrícula parcial i docència amb suport telemàtic (i d’esta forma igualar les millores que sí arribaren per als ensenyaments de música).

Projecte de RD d’ordenació de la FP

Publicat el 17 febrer 2023 / 08:38 h

Enllacem el projecte de Reial Decret facilitat pel Ministeri d'Educació sobre l'ordenació de la FP, en desenvolupament de la nova llei.
- Projecte RD ordenació FP

31 de gener: Mesa Sectorial sobre homologació certificats de valencià en l’ensenyament i institut escola

Publicat el 25 gener 2023 / 11:07 h

Enllacem la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Projecte de decret del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià
- Ordre implantació i reglamentació dels instituts escola

20 de gener: Comissió de seguiment de l’Acord de Professorat interí. Convocatòria de borses extraordinàries

Publicat el 18 gener 2023 / 11:43 h

Enllacem ací la documentació de la CSAI. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Convocatòria de borses de treball extraordinàries

19 de gener: Mesa Sectorial sobre integració PTFP al cos A1 i Plantilles Primària

Publicat el 17 gener 2023 / 15:42 h

Enllacem ací la documentació de la mesa sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Proposta d’Ordre per la qual es convoca el procediment d’integració del professorat del cos a extingir de Professors Tècnics de Formació Professional al cos de Professors d’Ensenyament Secundari.
- Proposta plantilles primària (és el mateix document que el de la Mesa anterior)

12 de gener: Mesa Sectorial sobre selecció de direccions

Publicat el 10 gener 2023 / 11:47 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Selecció de direccions de CIPFP
- Selecció de direccions per a la resta de centres

20 de desembre: Mesa Sectorial sobre les UET (unitats educatives terapèutiques)/hospitals de dia infantil i adolescent

Publicat el 17 desembre 2022 / 08:23 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Decret UET (unitats educatives terapèutiques)/hospitals de dia infantil i adolescent

21 de desembre: Mesa Sectorial sobre xarxallibres i classificació de centres

Publicat el 19 desembre 2022 / 13:43 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Modificació ordre xarxallibres
- Classificació de centres per al curs 2021/22. Annex I. Annex II. Annex III