Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

3 de novembre: Mesa Sectorial sobre els processos d’estabilització (concurs de mèrits)

Publicat el 28 octubre 2022 / 18:56 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Ordre de XX de novembre de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu extraordinari d'estabilització per a l'ingrés mitjançant concurs de mèrits (només els apartats I i II. Falta la resta d'apartats).
- Annex II (Barem de mèrits)
- Places previstes per al concurs oposició (no per al concurs de mèrits)
Nota: Les places per al concurs de mèrits esta en l'ordre de convocatòria.


27 d’octubre: Mesa Sectorial sobre Formació Professional (oferta IES i experts docents)

Publicat el 25 octubre 2022 / 09:09 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Modificació de la regulació de l’oferta integrada d'FP a IES.
- Modificació de la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent.

20 d’octubre: Mesa Sectorial sobre instruccions de l’EOI Virtual

Publicat el 17 octubre 2022 / 20:17 h

Enllacem la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Instruccions d'inici de curs de l'EOI Virtual

6 d’octubre: Mesa Sectorial sobre regulació de la fase de pràctiques i renovació de direccions

Publicat el 04 octubre 2022 / 09:31 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Renovació de direccions
- Resolució convocatòria renovació direccions
- Annex II. Autoavaluació
- Annex III. Informe inspecció
- Annex IV. Valoració claustre
- Annex V. Resultat valoració
- Annex VI. Certificat Consell Escolar

Fase de pràctiques
- Regulació fase pràctiques
- Annex I. Formulari tutora
- Annex II. Formulari direcció
- Annex III. Informe inspecció
- Annex IV. Autoavaluació


27 de setembre: Mesa Sectorial sobre el concurs de trasllats

Publicat el 23 setembre 2022 / 12:31 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.es
Concurs de trasllats
- Cos de mestres. Annex barem de mèrits
- Secundària i resta de cossos. Annex barem de mèrits
- Inspecció. Annex barem de mèrits


29 d’agost: Mesa Sectorial sobre l’organització dels àmbits en 1r ESO

Publicat el 23 setembre 2022 / 12:25 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindcical.org
-
Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual s'aproven instruccions per a l'aplicació de la mesura cautelar acordada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

21 de juliol: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs dels centres ISEA, sexennis pràctiques i adjudicació inspecció

Publicat el 19 juliol 2022 / 19:37 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Instruccions inici de curs centres ISEA
- Decret sobre el cobrament dels sexennis per al professorat en pràctiques
- Adjudicació de juliol d'inspecció d'educació


14 de juliol: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs d’Infantil 1r cicle, EOI i FPA

Publicat el 11 juliol 2022 / 18:01 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Instruccions d'inici de curs:
- Escoles infantils 1r cicle
- Formació de Persones Adultes
- Escoles Oficials d'Idiomes


7 de juliol: Instruccions d’inici de curs dels centres d’educació especial i de les unitats específiques

Publicat el 04 juliol 2022 / 10:28 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Instruccions inici de curs de les unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris per al curs 2022-2023.
- Instruccions inici de curs dels centres d'educació especial per al curs 2022-2023.


6 de juliol: Mesa Sectorial sobre les instruccions d’inici de curs de FP i ensenyaments de règim especial (conservatoris, arts plàstiques, esportius)

Publicat el 01 juliol 2022 / 13:16 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Instruccions FP
- Instruccions programes formatius de qualificació bàsica
- Instruccions ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny
- Instruccions conservatoris elementals i professionals de música i dansa
- Instruccions ensenyaments esportius