Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

9 de gener: Mesa Sectorial sobre oposicions secundària i catedràtics música i arts escèniques

Publicat el 07 gener 2020 / 11:53 h

S'ajornen els punts previstos als ROF de CIPFP i Conservatoris per a dimarts 14 de gener, per motius d'agenda del DG d'FP i Règim Especial. S'afegeix la convocatòria d'oposicions al cos de catedràtics de música i arts escèniques. Enllacem ací la documentació. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Continuació de la negociació de la convocatòria d'oposicions (consulta la documentació ací).
- Convocatòria oposicions a catedràtics de música i arts escèniques. Annex I (barem de mèrits)

S'ajornen per al dimarts 14 de gener els punts següents:
- ROF Centres Integrats Públics de FP (CIPFP)
- ROF Conservatoris Professionals de Música i Dansa

19 de desembre: Mesa Sectorial sobre modificació del decret i ordre d’admissió. Convocatòria d’oposicions d’ingrés lliure

Publicat el 17 desembre 2019 / 13:30 h

Enllacem ací els documents a negociar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Modificació decret d'admissió
- Modificació ordre d'admissió
- Convocatòria oposicions ingrés lliure

12 de desembre: Mesa Sectorial sobre nova catalogació de centres docents entre 2012 i 2016 i característiques prova pràctica accés subgrup superior

Publicat el 12 desembre 2019 / 10:23 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Resolucions sobre la classificació de centres docents entre 2012 i 2016 (i la corresponent d'aquest curs). Aquesta negociació es produeix gràcies a la sentència guanyada per STEPV que anul·lava les classificacions dels anys esmentats.
+ Resolució curs 2012/13. Annex I i Annex II
+ Resolució curs 2013/14. Annex I i Annex II
+ Resolució curs 2014/15. Annex I i Annex II
+ Resolució curs 2015/16. Annex I i Annex II
+ Resolució curs 2019/20. Annex I , Annex II i Annex III (correcció d'errades catalogació 2017/18)

- Característiques prova pràctica de les oposicions d'accés a subgrup superior

28 de novembre: Mesa Sectorial sobre l’oferta pública d’ocupació (ingrés i accés)

Publicat el 27 novembre 2019 / 17:45 h

Enllacem ací la documentació de la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Convocatòria accés a cos de subgrup superior de secundària (funcionariat de carrera)
- Proposta d'oferta pública d'ocupació (ingrés lliure i accés a cos de subgrup superior de secundària) Atenció: la proposta ha estat modificada. Hem enllaçat el nou document que només afecta a les places d'accés, no d'ingrés.

31 d’octubre: Mesa sectorial sobre oposicions a inspecció, unitats terapèutiques i renovació de direccions

Publicat el 29 octubre 2019 / 11:56 h

Adjuntem la documentació per a la Mesa sectorial sobre oposicions a inspecció, unitats terapèutiques i renovació de direccions.
Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org.
Gràcies.


17 d’octubre: Mesa Sectorial sobre oferta pública d’ocupació, competència lingüística i disposició nova al ROF Infantil i Primària

Publicat el 14 octubre 2019 / 16:30 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Avantprojecte d'ordre per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés als llocs de treball docents
- Decret d'oferta pública d'ocupació i calendari provisional d'oposicions. AVÍS: la Conselleria ha enviat un correu als sindicats advertint que la proposta de Calendari provisional d'oposicions que havia enviat era un esborrany incomplet i erroni. Ens faran arribar la proposta correcta més endavant.
- Disposició transitòria ROF infantil i primària (pròrroga de la jornada continuada)

26 de setembre: Mesa Sectorial sobre el concurs de trasllats

Publicat el 24 setembre 2019 / 10:54 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies
CONCURS DE TRASLLATS
- Cos de mestres. Annex I (mèrits)
- Secundària i resta de cossos. Annex I (mèrits)
- Inspecció educativa. Annex I (mèrits)

19 de setembre: Mesa Sectorial sobre la regulació de la fase de pràctiques

Publicat el 16 setembre 2019 / 18:00 h

Enllacem ací l'esborrany de la documentació a negociar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Moltes gràcies
- Esborrany resolució per la qual es regula la fase de pràctiques (oposicions 2019)

6 de setembre: Mesa Sectorial sobre les instruccions d’inici de curs dels centres de l’ISEA

Publicat el 31 agost 2019 / 08:36 h

Enllacem ací la normativa a negociar en la mesa sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Instruccions inici de curs centres ISEA

9 de juliol: Mesa Sectorial instruccions inicis de curs SPES, CEE, unitats específiques i hospitalàries

Publicat el 02 juliol 2019 / 10:31 h

Enllacem ací la documentació per a negociar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Resolució atenció a la diversitat
- Instruccions inici de curs SPES
- Instruccions inici de curs Centres Educació Especial
- Instruccions inici de curs unitats específiques en centres ordinaris
- Atenció domiciliària alumnat