Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

24 de gener: Mesa Sectorial sobre convocatòria d’oposicions (continuació)

Publicat el 24 gener 2019 / 14:54 h

El 24 de gener continua la Mesa Sectorial sobre la convocatòria d'oposicions iniciada el passat 20 de desembre. La Conselleria acaba d'enviar de nou els annexos II i III amb modificacions (en groc) respecte els que va enviar fa pocs dies. Les modificacions a l'esborrany de la convocatòria que vam començar a negociar el 20 de desembre (i que trobareu en l'entrada de la Mesa Sectorial del 20 de desembre) encara no han arribat. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Annex III (característiques proves pràctiques)

Nous documents a data 23 de gener: la Conselleria ha tornat a enviar, per tercera vegada, noves modificacions. Aquesta vegada a l'Annex I de mèrits i a l'Annex II de Programacions Didàctiques. STEPV presentarà demà una queixa perquè no pot ser que envien documents que no són definitius diverses vegades amb modificacions que només que aconsegueixen inquietar les persones aspirants a les oposicions.

- Annex I (barem de mèrits) a data de 23 de gener
- Annex II (Programacions didàctiques) a data de 23 de gener

La Conselleria ha enviat un nou esborrany sobre la convocatòria d'oposicions al cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques, que enllacem ací:
- Nou esborrany oposicions Catedràtics de Música i Arts Escèniques

17 de gener: Mesa Sectorial sobre oposicions (continuació) i instruccions davant supòsits de no convivència dels progenitors

Publicat el 16 gener 2019 / 12:35 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies
- Convocatòria oposicions catedràtics música i arts escèniques (l'esborrany de secundària està en l'entrada de la Mesa Sectorial del 20 de desembre)
- Barem de mèrits catedràtics música i arts escèniques
- Barem resta de cossos
- Instruccions davant supòsits de no convivència dels progenitors

10 de gener: Mesa Sectorial sobre selecció de direccions i pla d’igualtat

Publicat el 07 gener 2019 / 17:58 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial del 10 de gener. Per a qualsevol esmena o suggeriment.
- Resolució selecció de direccions. Annex II(Projecte). Annex III(Barem). Annex IV(Autobarem). Annex V (Autoavaluació). Annex VI(Informe).
-Pla d'igualtat docent

20 de desembre: Mesa Sectorial sobre la convocatòria d’oposicions

Publicat el 14 gener 2019 / 18:00 h

Enllacem ací la documentació per a la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol suggeriment o esmena: stepv@intersindical.org

- Convocatòria d'oposicions (secundària,FP, EOI, ensenyaments artístics)
- Annex I (barem de mèrits). En aquest esborrany la Conselleria manté que la puntuació màxima per antiguitat és de 5 punts, quan segons el Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, es va augmentar a 7 punts. STEPV entén que és una errada i en la mesa sectorial ho farem saber.

15 de novembre: Mesa Sectorial sobre EOI, ràtios i oferta pública d’ocupació

Publicat el 12 novembre 2018 / 09:54 h

Enllacem ací els esborranys que es negociaran en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Projecte d’Ordre per la qual s’estableix la distribució geogràfica de les Escoles Oficials d’Idiomes i les seues seccions. Annex
- Projecte d'Ordre de ràtios per localitats
- Projecte de Decret d'Oferta Pública d'Ocupació (sense esborrany encara)

25 d’octubre: Mesa Sectorial sobre oferta ocupació, renovació direccions i currículums artístics

Publicat el 22 octubre 2018 / 14:50 h

Enllacem la documentació que es negociarà en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Convocatòria renovació direccions
- Currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic
- Currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual

Mesa sectorial 18 d’octubre 2018: OPO, oferta FP en IES i arranjament escolar

Publicat el 17 octubre 2018 / 13:18 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol proposta o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Oferta pública d'ocupació (no han enviat documentació)
- Decret oferta integrada FP en IES
- Criteris arranjament escolar

20 de setembre: Mesa Sectorial sobre unitats terapèutiques i hospitals de dia i regulació fase pràctiques

Publicat el 17 setembre 2018 / 16:16 h

Consulta ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent
- Regulació de la fase de pràctiques

13 de setembre: Mesa Sectorial sobre el Concurs de trasllats

Publicat el 10 setembre 2018 / 17:06 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial sobre concurs de trasllats. Per a qualsevol proposta o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Concurs de trasllats cos de mestres
- Concurs de trasllats secundària i altres cossos
- Concurs de trasllats inspecció educativaEsborrany no definitiu de places per a les oposicions de secundària

Publicat el 25 juliol 2018 / 14:39 h

Pàgina 1 Pàgina 2 Pàgina 3