Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

10 de gener: Mesa Sectorial sobre selecció de direccions i pla d’igualtat

Publicat el 07 gener 2019 / 17:58 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial del 10 de gener. Per a qualsevol esmena o suggeriment.
- Resolució selecció de direccions. Annex II(Projecte). Annex III(Barem). Annex IV(Autobarem). Annex V (Autoavaluació). Annex VI(Informe).
-Pla d'igualtat docent

20 de desembre: Mesa Sectorial sobre la convocatòria d’oposicions

Publicat el 14 gener 2019 / 18:00 h

Enllacem ací la documentació per a la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol suggeriment o esmena: stepv@intersindical.org

- Convocatòria d'oposicions (secundària,FP, EOI, ensenyaments artístics)
- Annex I (barem de mèrits). En aquest esborrany la Conselleria manté que la puntuació màxima per antiguitat és de 5 punts, quan segons el Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, es va augmentar a 7 punts. STEPV entén que és una errada i en la mesa sectorial ho farem saber.

15 de novembre: Mesa Sectorial sobre EOI, ràtios i oferta pública d’ocupació

Publicat el 12 novembre 2018 / 09:54 h

Enllacem ací els esborranys que es negociaran en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Projecte d’Ordre per la qual s’estableix la distribució geogràfica de les Escoles Oficials d’Idiomes i les seues seccions. Annex
- Projecte d'Ordre de ràtios per localitats
- Projecte de Decret d'Oferta Pública d'Ocupació (sense esborrany encara)

25 d’octubre: Mesa Sectorial sobre oferta ocupació, renovació direccions i currículums artístics

Publicat el 22 octubre 2018 / 14:50 h

Enllacem la documentació que es negociarà en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Convocatòria renovació direccions
- Currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic
- Currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual

Mesa sectorial 18 d’octubre 2018: OPO, oferta FP en IES i arranjament escolar

Publicat el 17 octubre 2018 / 13:18 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol proposta o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Oferta pública d'ocupació (no han enviat documentació)
- Decret oferta integrada FP en IES
- Criteris arranjament escolar

20 de setembre: Mesa Sectorial sobre unitats terapèutiques i hospitals de dia i regulació fase pràctiques

Publicat el 17 setembre 2018 / 16:16 h

Consulta ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent
- Regulació de la fase de pràctiques

13 de setembre: Mesa Sectorial sobre el Concurs de trasllats

Publicat el 10 setembre 2018 / 17:06 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial sobre concurs de trasllats. Per a qualsevol proposta o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Concurs de trasllats cos de mestres
- Concurs de trasllats secundària i altres cossos
- Concurs de trasllats inspecció educativaEsborrany no definitiu de places per a les oposicions de secundària

Publicat el 25 juliol 2018 / 14:39 h

Pàgina 1 Pàgina 2 Pàgina 3

19 de juliol: Mesa Sectorial sobre FPA

Publicat el 12 juliol 2018 / 20:41 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv.intersindical.org
- Ordre per la qual es creen les zones territorials d'actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes i se n’estableix la composició per unitats dels centres de titularitat de la Generalitat Valenciana i de les seues extensions.
- Annex I
- Annex II

Instruccions inici de curs conservatoris, artístiques superiors, SPES, educació especial, unitats hospitalàries

Publicat el 26 juny 2018 / 11:31 h

Enllacem ací els esborranys per a la Mesa Sectorial del 28 de juny. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Instruccions d'inici de curs:
- Ensenyaments artístics superiors
- Centres d'educació especial
- Unitats específiques d'educació especial
- SPES
- Unitats hospitalàries
- Conservatoris professionals de música i dansa