Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

12 de juliol: Mesa Sectorial sobre l’orientació educativa

Publicat el 28 juny 2022 / 13:35 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Projecte d’Ordre __/2022, de __ de ______, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen determinats aspectes de l’organització i el funcionament de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià

28 de juny: Mesa Sectorial sobre les instruccions d’inici de curs de secundària i batxillerat

Publicat el 21 juny 2022 / 13:43 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Instruccions d'inici de curs de secundària i batxillerat

23 de juny: Mesa Sectorial sobre accés a càtedres de secundària i EOI

Publicat el 21 juny 2022 / 10:46 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Ordre per la qual es convoca el procediment d’accés als cossos de catedràtics de Secundària i EOI

21 de juny: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs infantil i primària

Publicat el 16 juny 2022 / 17:45 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària

16 de juny: Mesa Sectorial sobre adjudicacions d’inici de curs i places de difícil provisió

Publicat el 14 juny 2022 / 12:02 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Adjudicacions d'inici de curs per al professorat provisional, en pràctiques i interí de tots els cossos per al curs 2022/2023
- Adjudicacions per al professorat desplaçat i suprimit
- Resolució sobre les places de difícil provisió16 de juny: Comissió de seguiment de l’acord de professorat interí de 2010

Publicat el 14 juny 2022 / 11:57 h

Enllacem ací la documentació de la CSAI. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Acord acreditació titulacions per a les persones incorporades a les borses de les oposicions de secundària i resta de cossos 2017, 2019 i 2020

9 de juny: Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí

Publicat el 07 juny 2022 / 12:49 h

Enllacem ací la documentació de la Comissió de Seguiment. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
1.- Proposta d'Acord per al procediment d'acreditació de titulacions de les persones que van ser incorporades a les borses de personal interí dels cossos docents de Secundària, EOI, Ensenyaments Artístics i PTFP, incorporades a les borses de treball per les oposicions de 2017, 2019 i 2020.
2.- Criteris per a determinar els llocs de difícil provisió a partir del curs 2022-2023.
3.- Resolució per la qual es convoca el procediment d'adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de treball del cos de mestres.6 de juny: Mesa Sectorial sobre currículums de secundària i batxillerat

Publicat el 03 juny 2022 / 09:11 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Currículum Secundària. Annex III (currículum de les matèries). Annex V (distribució hores lectives). Annex VI (organització PDC)
- Currículum Batxillerat. Annex IV (distribució hores lectives). Annex V (organització per blocs)

9 de juny: Mesa Sectorial sobre el currículum dels ensenyaments elementals de música

Publicat el 25 maig 2022 / 11:07 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana.

2 de juny: Mesa Sectorial sobre absorció calendari escolar, conservatoris municipals i acreditació formació pedagògica del professorat escoles de música

Publicat el 30 maig 2022 / 11:42 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Calendari escolar curs 2022/23
- Convenis interadministratius entre la Generalitat Valenciana i els ajuntaments de Benicarló, Llíria, Meliana, Altea i Novelda, per al traspàs de mitjans personals, econòmics i materials del conservatori professional de música o dansa, de titularitat municipal, a l'administració autonòmica valenciana i la seua integració en la xarxa de centres docents públics no universitaris de titularitat de la GVA.
- Benicarló. Annex RPT
- Llíria. Annex RPT
- Meliana. Annex RPT
- Altea. Annex RPT
- Novelda. Annex RPT

2. Proposta de RESOLUCIÓ de concreció de l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles de música i d’arts escèniques als efectes del que dicta l’article 9 del Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell, de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no
formal de música i d’arts escèniques.

- Annex I
- Annex II