Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

17 de juny: Mesa Sectorial sobre adjudicacions d’inici de curs (desplaçaments, supressions, provisionals, en pràctiques i interí)

Publicat el 15 juny 2021 / 12:00 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.com
Adjudicacions d'inici de curs
- Tots els cossos: funcionariat de carrera desplaçat o suprimitt
- Cos de mestres: funcionariat provisional i interí
- Secundària i resta de cossos: funcionariat provisional, en pràctiques i interí10 de juny: Mesa Sectorial sobre la creació de les unitats especialitzades d’orientació

Publicat el 07 juny 2021 / 19:51 h

La Conselleria ha comunicat que la Mesa Sectorial serà el 10 de juny i no el 8 com estava previst. A més ha enviat un nou esborrany que substitueix l'anterior i l'annex que no havia facilitat anteriorment. Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- PROJECTE d’Ordre XX/2021, de _____, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determinen els criteris de creació de llocs de professorat de l’especialitat d’orientació educativa als equips d’orientació educativa i per la qual s’ordena la creació de les unitats especialitzades d’orientació
- Annex

20 de maig: Mesa Sectorial sobre àmbits ESO, calendari escolar i comissions de serveis específiques

Publicat el 18 maig 2021 / 13:06 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies
- Resolució directrius àmbits ESO
- Calendari escolar 2021/22
- Comissions de serveis específiques . Annex I. Annex II

11 de maig: Mesa Sectorial sobre els acords de les titulacions de les oposicions 2016 i 2018 i sobre la tutela de les investigacions en EAS

Publicat el 05 maig 2021 / 16:21 h

Enllacem ací els acords proposats per la Conselleria d'Educació per a la seua signatura en Mesa Sectorial. STEPV està estudiant la documentació per valorar la signatura (pròximament informarem). Per a qualsevol comentari: stepv@intersindical.org
- Acord acreditació titulacions oposicions mestres 2016 i 2018
- Acord sobre les titulacions per acreditar la tutela de les investigacions en ensenyaments artístics superiors

22 d’abril: Mesa Sectorial sobre comissions de serveis

Publicat el 21 abril 2021 / 17:04 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Comissions de serveis cos de mestres
- Comissions de serveis secundària i resta de cossos
- Annex V

20 d’abril: Mesa de negociació sobre el ROF dels centres de l’ISEA

Publicat el 13 abril 2021 / 21:09 h

Enllacem ací la documentació per a la pròxima Mesa de negociació. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Decret ROF centres ISEA

25 de març: Comissió Seguiment Acord Prof. Interí: Acord d’habilitacions mestres 2016 i 2018 i Acord sobre la tutela de les investigacions (EAS)

Publicat el 23 març 2021 / 16:25 h

Enllacem ací la documentació per a la CSAI. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Acord d'habilitacions mestres oposicions 2016 i 2018
- Acord sobre els requisits per a la capacitat de tutela en investigacions (Ensenyaments Artístics Superiors)

30 de març: Mesa Sectorial sobre avaluació i proves de certificació d’idiomes

Publicat el 23 març 2021 / 09:14 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Avaluació dels ensenyaments d’idiomes i les proves de certificació

9 de març: nova Mesa Sectorial sobre el decret d’orientació educativa

Publicat el 26 febrer 2021 / 09:38 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Nou esborrany de decret sobre l'orientació educativa

4 de març: Mesa Sectorial sobreels criteris d’avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021 i les ràtios en algunes localitats

Publicat el 26 febrer 2021 / 15:34 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Instruccions entorn de l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques, i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021
- Ràtios d'alumnat en educació infantil (3 anys),en determinades localitats