Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

28 de novembre: Mesa Sectorial sobre l’oferta pública d’ocupació (ingrés i accés)

Publicat el 27 novembre 2019 / 17:45 h

Enllacem ací la documentació de la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Convocatòria accés a cos de subgrup superior de secundària (funcionariat de carrera)
- Proposta d'oferta pública d'ocupació (ingrés lliure i accés a cos de subgrup superior de secundària) Atenció: la proposta ha estat modificada. Hem enllaçat el nou document que només afecta a les places d'accés, no d'ingrés.

31 d’octubre: Mesa sectorial sobre oposicions a inspecció, unitats terapèutiques i renovació de direccions

Publicat el 29 octubre 2019 / 11:56 h

Adjuntem la documentació per a la Mesa sectorial sobre oposicions a inspecció, unitats terapèutiques i renovació de direccions.
Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org.
Gràcies.


17 d’octubre: Mesa Sectorial sobre oferta pública d’ocupació, competència lingüística i disposició nova al ROF Infantil i Primària

Publicat el 14 octubre 2019 / 16:30 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Avantprojecte d'ordre per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés als llocs de treball docents
- Decret d'oferta pública d'ocupació i calendari provisional d'oposicions. AVÍS: la Conselleria ha enviat un correu als sindicats advertint que la proposta de Calendari provisional d'oposicions que havia enviat era un esborrany incomplet i erroni. Ens faran arribar la proposta correcta més endavant.
- Disposició transitòria ROF infantil i primària (pròrroga de la jornada continuada)

26 de setembre: Mesa Sectorial sobre el concurs de trasllats

Publicat el 24 setembre 2019 / 10:54 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies
CONCURS DE TRASLLATS
- Cos de mestres. Annex I (mèrits)
- Secundària i resta de cossos. Annex I (mèrits)
- Inspecció educativa. Annex I (mèrits)

19 de setembre: Mesa Sectorial sobre la regulació de la fase de pràctiques

Publicat el 16 setembre 2019 / 18:00 h

Enllacem ací l'esborrany de la documentació a negociar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Moltes gràcies
- Esborrany resolució per la qual es regula la fase de pràctiques (oposicions 2019)

6 de setembre: Mesa Sectorial sobre les instruccions d’inici de curs dels centres de l’ISEA

Publicat el 31 agost 2019 / 08:36 h

Enllacem ací la normativa a negociar en la mesa sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Instruccions inici de curs centres ISEA

9 de juliol: Mesa Sectorial instruccions inicis de curs SPES, CEE, unitats específiques i hospitalàries

Publicat el 02 juliol 2019 / 10:31 h

Enllacem ací la documentació per a negociar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Resolució atenció a la diversitat
- Instruccions inici de curs SPES
- Instruccions inici de curs Centres Educació Especial
- Instruccions inici de curs unitats específiques en centres ordinaris
- Atenció domiciliària alumnat

4 de juliol: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs de FPA i EOI

Publicat el 29 juny 2019 / 18:19 h

Enllacem ací la documentació de la mesa. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Instruccions inici curs FPA
- Instruccions inici curs EOI
+ Annex II
+ Annex III
+ Annex IVa
+ Annex IVb
+ Annex IVc

2 de juliol: Mesa Sectorial Instruccions d’inici de curs de FP i ensenyaments artístics professionals

Publicat el 26 juny 2019 / 19:28 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Instruccions inici de curs FP Bàsica, de Grau Mitjà i Superior
+ Document A.1: CICLES FP LOE QUE S’IMPLANTAREN EN EL CURS ACADÈMIC 2018-2019
+ Document A.2: CICLES FP LOE IMPLANTATS EN EL CURS ACADÈMIC 2016-2017
+ Document A.3: CICLES FP LOE PER A IMPLANTAR EN EL CURS ACADÈMIC 2019-2020
+ Document B: CICLES LOGSE DEROGATS PEL RD 832/2014, DE 8 D'OCTUBRE
+ Document C: MODEL INFORME DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

- Instruccions inici de curs dels programes formatius de qualificació bàsica
- Instruccions inici de curs dels ensenyaments esportius de règim especial
- Instruccions inici de curs dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny
- Instruccions inici de curs d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa

27 de juny: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs (Infantil, Primària i Secundària) i catalogació de centres educatius

Publicat el 20 juny 2019 / 09:43 h

Enllacem ací la documentació a negociar en la Mesa Sectorial del 27 de juny. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Instruccions inici de curs infantil i primària
- Instruccions inici de curs secundària
- Resolució catalogació de centres 2018/19. Annex I (Infantil, Primària, CEE, FPA Primària). Annex II (Secundària i resta d'ensenyaments)