Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

17 d’octubre: Mesa Sectorial sobre oferta pública d’ocupació, competència lingüística i disposició nova al ROF Infantil i Primària

Publicat el 14 octubre 2019 / 16:30 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Avantprojecte d'ordre per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés als llocs de treball docents
- Decret d'oferta pública d'ocupació i calendari provisional d'oposicions. AVÍS: la Conselleria ha enviat un correu als sindicats advertint que la proposta de Calendari provisional d'oposicions que havia enviat era un esborrany incomplet i erroni. Ens faran arribar la proposta correcta més endavant.
- Disposició transitòria ROF infantil i primària (pròrroga de la jornada continuada)

26 de setembre: Mesa Sectorial sobre el concurs de trasllats

Publicat el 24 setembre 2019 / 10:54 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies
CONCURS DE TRASLLATS
- Cos de mestres. Annex I (mèrits)
- Secundària i resta de cossos. Annex I (mèrits)
- Inspecció educativa. Annex I (mèrits)

19 de setembre: Mesa Sectorial sobre la regulació de la fase de pràctiques

Publicat el 16 setembre 2019 / 18:00 h

Enllacem ací l'esborrany de la documentació a negociar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Moltes gràcies
- Esborrany resolució per la qual es regula la fase de pràctiques (oposicions 2019)

6 de setembre: Mesa Sectorial sobre les instruccions d’inici de curs dels centres de l’ISEA

Publicat el 31 agost 2019 / 08:36 h

Enllacem ací la normativa a negociar en la mesa sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Instruccions inici de curs centres ISEA

9 de juliol: Mesa Sectorial instruccions inicis de curs SPES, CEE, unitats específiques i hospitalàries

Publicat el 02 juliol 2019 / 10:31 h

Enllacem ací la documentació per a negociar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Resolució atenció a la diversitat
- Instruccions inici de curs SPES
- Instruccions inici de curs Centres Educació Especial
- Instruccions inici de curs unitats específiques en centres ordinaris
- Atenció domiciliària alumnat

4 de juliol: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs de FPA i EOI

Publicat el 29 juny 2019 / 18:19 h

Enllacem ací la documentació de la mesa. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Instruccions inici curs FPA
- Instruccions inici curs EOI
+ Annex II
+ Annex III
+ Annex IVa
+ Annex IVb
+ Annex IVc

2 de juliol: Mesa Sectorial Instruccions d’inici de curs de FP i ensenyaments artístics professionals

Publicat el 26 juny 2019 / 19:28 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Instruccions inici de curs FP Bàsica, de Grau Mitjà i Superior
+ Document A.1: CICLES FP LOE QUE S’IMPLANTAREN EN EL CURS ACADÈMIC 2018-2019
+ Document A.2: CICLES FP LOE IMPLANTATS EN EL CURS ACADÈMIC 2016-2017
+ Document A.3: CICLES FP LOE PER A IMPLANTAR EN EL CURS ACADÈMIC 2019-2020
+ Document B: CICLES LOGSE DEROGATS PEL RD 832/2014, DE 8 D'OCTUBRE
+ Document C: MODEL INFORME DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

- Instruccions inici de curs dels programes formatius de qualificació bàsica
- Instruccions inici de curs dels ensenyaments esportius de règim especial
- Instruccions inici de curs dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny
- Instruccions inici de curs d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa

27 de juny: Mesa Sectorial sobre instruccions d’inici de curs (Infantil, Primària i Secundària) i catalogació de centres educatius

Publicat el 20 juny 2019 / 09:43 h

Enllacem ací la documentació a negociar en la Mesa Sectorial del 27 de juny. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Instruccions inici de curs infantil i primària
- Instruccions inici de curs secundària
- Resolució catalogació de centres 2018/19. Annex I (Infantil, Primària, CEE, FPA Primària). Annex II (Secundària i resta d'ensenyaments)

6 de juny: Mesa Sectorial sobre calendari escolar

Publicat el 04 juny 2019 / 13:06 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Proposta de calendari escolar curs 2019/20

30 de maig: nou punt a negociar sobre les titulacions del professorat interí

Publicat el 29 maig 2019 / 12:09 h

La Conselleria d’Educació acaba d’enviar un nou document per a negociar en la Mesa Sectorial de dijous 30 de maig. Es tracta d’una proposta de preacord per a solucionar la problemàtica de les titulacions del professorat interí.
Durant aquest curs l’administració ha estat advertint determinats docents que no disposen de la titulació que, a hores d’ara, es requereix per a impartir docència en l’especialitat per la qual estaven treballant, sense tindre en compte que en el moment d’accedir a la borsa la titulació sí que era vàlida per treballar en aquesta especialitat.
Això està afectant a molt de professorat que porten anys impartint docència i que ara s’han trobat amb l’avís de l’administració que si no tenen la titulació el curs que ve ja no podran treballar.
Només tindre constància d’aquest fet, STEPV es va posar en contacte immediatament amb la Conselleria per demanar explicacions i demanar que la Conselleria rectificara i deixara d’emetre aquests avisos al professorat interí, ja que les persones van complir tots els requisits de la convocatòria per la qual van accedir. La resposta va ser que tenien un problema legal, ja que les titulacions per a impartir determinades especialitats havien canviat i que Intervenció no admet una renovació de contracte a un docent que no complisca els requisits actuals.
Davant d’això STEPV va proposar negociar una normativa que donara cobertura al professorat interí (tal i com han fet recentment a Catalunya davant una situació similar). Finalment, aquesta negociació tindrà lloc aquesta setmana mitjançant un preacord entre sindicats i administració que el Consell ratificarà pròximament.
D’aquesta manera, cap docent interí hauria de tindre cap problema en continuar treballant.
Així i tot, us demanem que reviseu el preacord proposat per la Conselleria per si considereu que la vostra situació no està inclosa en el document i cal esmenar-ho. En aquest cas, us demanem que ens envieu un mail a stepv@intersindical.org

- Proposta de preacord sobre les titulacions del professorat interí