Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

30 de maig: Mesa Sectorial sobre la denúncia per part de Conselleria dels acords de plantilles i informació sobre el concurs autonòmic 2023/2024

Publicat el 24 maig 2024 / 14:38 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org:

- Denúncia acord de plantilles de primària
- Denúncia acord de plantilles de secundària

21 de maig: Mesa Sectorial sobre la provisió de places en comissions de servei de mentors digitals i calendari escolar 2024/25

Publicat el 17 maig 2024 / 10:51 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org:

-Resolució de __ de____ de 2024 de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió durant un curs, en règim de comissió de servicis, de places de mentors digitals per a l'acompanyament i suport del Pla Digital de Centre i de la Capacitació d'Aules Digitals Interactives de la Comunitat Valenciana, dins dels programes #CompDigEdu i #EcoDigEdu.

- Proposta de resolució de calendari escolar curs 2024/25

16 de maig: Mesa Sectorial sobre el currículum dels cicles de Formació Professional del RD 659/2023

Publicat el 15 maig 2024 / 15:20 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org:

- Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es desenvolupen i concreten determinats aspectes dels currículums dels cicles de grau mitjà i de grau superior, en aplicació del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professiona

2 de maig: Mesa Sectorial sobre les comissions de serveis

Publicat el 28 abril 2024 / 12:22 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org:

Comissions de serveis:

- Esborrany comissions de serveis primària
- Esborrany comissions de serveis secundària
- ANNEX I
- ANNEX II
- ANNEX III
- ANNEX IV

Comissions de serveis especifiques:

- Esborrany repetició de comissions de serveis específiques
- ANNEX I
- ANNEX II

25 d’abril: Mesa Sectorial sobre el funcionament i el reglament de la Mesa Sectorial d’Educació

Publicat el 17 abril 2024 / 11:09 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

Esborrany del reglament de la Mesa Sectorial d'Educació

28 de març: Mesa Sectorial sobre la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents

Publicat el 22 març 2024 / 14:12 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Resolució per a la catalogació dels centres públics 2023/24
- ANNEX I
- ANNEX II
- ANNEX III

14 de març: Mesa Sectorial sobre la compatibilitat de l’activitat de professor substitut al servei de les Universitats

Publicat el 11 març 2024 / 10:50 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

Esborrany Decret compatibilitat en universitats

5 de març: Mesa Sectorial sobre modificacions en la convocatòria d’oposicions al cos d’inspecció Educativa

Publicat el 01 març 2024 / 09:22 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Modificacions en la convocatòria Inspecció Educativa

23 de febrer: Mesa Sectorial sobre la modificació de la convocatòria del concurs oposició del cos de mestres de 2024

Publicat el 21 febrer 2024 / 14:41 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Esborrany de modificació del concurs oposició del cos de mestres de 2024

- Annex IV definitiu

22 de febrer: Mesa Sectorial sobre ordenació i currículum d’Educació Secundària Obligatòria

Publicat el 19 febrer 2024 / 12:45 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

Projecte decret d'ESO