Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

20 d’abril: Mesa de negociació sobre el ROF dels centres de l’ISEA

Publicat el 13 abril 2021 / 21:09 h

Enllacem ací la documentació per a la pròxima Mesa de negociació. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Decret ROF centres ISEA

25 de març: Comissió Seguiment Acord Prof. Interí: Acord d’habilitacions mestres 2016 i 2018 i Acord sobre la tutela de les investigacions (EAS)

Publicat el 23 març 2021 / 16:25 h

Enllacem ací la documentació per a la CSAI. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Acord d'habilitacions mestres oposicions 2016 i 2018
- Acord sobre els requisits per a la capacitat de tutela en investigacions (Ensenyaments Artístics Superiors)

30 de març: Mesa Sectorial sobre avaluació i proves de certificació d’idiomes

Publicat el 23 març 2021 / 09:14 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
Gràcies

- Avaluació dels ensenyaments d’idiomes i les proves de certificació

9 de març: nova Mesa Sectorial sobre el decret d’orientació educativa

Publicat el 26 febrer 2021 / 09:38 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Nou esborrany de decret sobre l'orientació educativa

4 de març: Mesa Sectorial sobreels criteris d’avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021 i les ràtios en algunes localitats

Publicat el 26 febrer 2021 / 15:34 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Instruccions entorn de l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques, i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021
- Ràtios d'alumnat en educació infantil (3 anys),en determinades localitats

21 de gener: Mesa Sectorial sobre renovació de direccions, decret d’orientació educativa i fase de pràctiques inspecció

Publicat el 18 gener 2021 / 19:31 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

1.- Fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Ordre 1/2020, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

2. Resolució selecció de direccions. Annex II (Projecte). Annex III (Barem). Annex IV (Autobarem). Annex V (Autoavaluació). Annex VI (Informe inspecció)

3. Decret d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià

17 de desembre: Mesa Sectorial sobre classificació de centres i organització de les proves EBAU

Publicat el 15 desembre 2020 / 18:26 h

Enllacem ací la documentació de la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Instruccions per a l'organització de les mesures d'adaptació en les EBAU
- Classificació de centres per al curs 2020/21
+ Annex I (CEIP, CEE i FPA)
+ Annex II (ESO, Esportius, FPA, EOI, Conservatoris)
- Classificació dels centres ISEA per al curs 2020/21

19 de novembre: Mesa Sectorial sobre FP i mapa ensenyaments musicals i de dansa

Publicat el 16 novembre 2020 / 18:58 h

Enllacem ací la documentació de la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Mapa d'ensenyaments musicals i de dansa
- Projecte d'ordre de FCT
- Decret de creació de la xarxa d'instituts de formació professional d'excel·lència
- Ordre d'oferta integrada de Formació Professional

5 de novembre: Mesa Sectorial sobre renovació de direccions i arranjament escolar

Publicat el 02 novembre 2020 / 17:14 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Renovació de les direccions. Annex II. Annex III. Annex IV. Annex V. Annex VI
- Criteris arranjament escolar

29 d’octubre: Mesa Sectorial sobre calendari oposicions, atenció primerenca i arranjament escolar

Publicat el 26 octubre 2020 / 12:45 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Protocol de coordinació entre professionals per al desenvolupament de l’atenció primerenca. Annex I. Annex II
- Calendari oposicions
- Instruccions arranjament escolar