Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

5 de març: Mesa Sectorial sobre nomenament direccions centres ISEA i CIPFP i assessories CEFIRE

Publicat el 03 març 2020 / 16:28 h

Enllacem ací la normativa a negociar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
-Selecció de direccions dels centres de l'ISEA
+ Annex I. Centres ISEA
+ Annex II. Instància
+ Annex III. Projecte
+ Annex IV. Barem
+ Annex V. Autobarem
- Selecció de direccions dels CIPFP
- Selecció d'assessories dels CEFIRE
+ Annex I. Sol·licitud
+ Annex III. Barem de mèrits
+ Annex IV. Autobaremació
+ Annex V. Declaració

13 de febrer: Mesa Sectorial sobre EDEN (expedient docent electrònic normalitzat)

Publicat el 11 febrer 2020 / 13:35 h

Enllacem ací la documentació a negociar en la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Ordre EDEN (expedient docent electrònic normalitzat)

6 de febrer: Mesa Sectorial sobre absentisme escolar

Publicat el 03 febrer 2020 / 13:22 h

Enllacem ací la documentació a tractar en la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Protocol actuació davant l'absentisme escolar

30 de gener: Mesa Sectorial sobre selecció de direccions i continuació de les oposicions

Publicat el 29 gener 2020 / 18:52 h

Enllacem ací la documentació per a la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol dubte o suggeriment: stepv@intersindical.org

- Resolució per a la selecció de direccions
- Annex II (Projecte)
- Annex III(Barem)
- Annex IV (Autobarem)
- Annex V (Autoavaluació)
- Annex VI (Informe inspecció)

- Oposicions: Característiques de les proves pràctiques de Secundària. Aquest document s'ha enviat el dia abans de la Mesa Sectorial, per la qual cosa no hi ha temps material per treballar-lo com cal i recollir en condicions les aportacions del professorat per a traslladar-les a la Mesa Sectorial. Per aquest motiu STEPV demanarà que s'ajorne la negociació d'aquest document per tindre temps de treballar-lo en condicions.

- Nou Annex de les proves pràctiques d'Art i Disseny, inclosa Fotografia

23 de gener: Mesa Sectorial sobre ROF CIPFP (continuació) i oposicions (característiques proves pràctiques)

Publicat el 03 febrer 2020 / 20:14 h

Enllacem ací la documentació per a la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Oposicions: Característiques de les proves pràctiques
+ Art i Disseny
+ EOI
+ Professorat de Música i Arts Escèniques
+ Professorat tècnic FP
+ Secundària (pendent)
* Fotografia

- Continuació ROF CIPFP (el document és el mateix)

16 de gener: Mesa Sectorial sobre arranjament escolar (i oposicions)

Publicat el 13 gener 2020 / 16:19 h

Enllacem la documentació de la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Instruccions arranjament escolar curs 2020/21
- Característiques de les proves pràctiques (pendent)
- Altres annexos per a les oposicions:
* Annex I: Barem de mèrits
* Annex II: Declaració de mèrits
* Annex III: Característiques Programacions didàctiques

9 de gener: Mesa Sectorial sobre oposicions secundària i catedràtics música i arts escèniques

Publicat el 07 gener 2020 / 11:53 h

S'ajornen els punts previstos als ROF de CIPFP i Conservatoris per a dimarts 14 de gener, per motius d'agenda del DG d'FP i Règim Especial. S'afegeix la convocatòria d'oposicions al cos de catedràtics de música i arts escèniques. Enllacem ací la documentació. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Continuació de la negociació de la convocatòria d'oposicions (consulta la documentació ací).
- Convocatòria oposicions a catedràtics de música i arts escèniques. Annex I (barem de mèrits)

S'ajornen per al dimarts 14 de gener els punts següents:
- ROF Centres Integrats Públics de FP (CIPFP)
- ROF Conservatoris Professionals de Música i Dansa

19 de desembre: Mesa Sectorial sobre modificació del decret i ordre d’admissió. Convocatòria d’oposicions d’ingrés lliure

Publicat el 17 desembre 2019 / 13:30 h

Enllacem ací els documents a negociar en la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Modificació decret d'admissió
- Modificació ordre d'admissió
- Convocatòria oposicions ingrés lliure

12 de desembre: Mesa Sectorial sobre nova catalogació de centres docents entre 2012 i 2016 i característiques prova pràctica accés subgrup superior

Publicat el 12 desembre 2019 / 10:23 h

Enllacem ací la documentació de la Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Resolucions sobre la classificació de centres docents entre 2012 i 2016 (i la corresponent d'aquest curs). Aquesta negociació es produeix gràcies a la sentència guanyada per STEPV que anul·lava les classificacions dels anys esmentats.
+ Resolució curs 2012/13. Annex I i Annex II
+ Resolució curs 2013/14. Annex I i Annex II
+ Resolució curs 2014/15. Annex I i Annex II
+ Resolució curs 2015/16. Annex I i Annex II
+ Resolució curs 2019/20. Annex I , Annex II i Annex III (correcció d'errades catalogació 2017/18)

- Característiques prova pràctica de les oposicions d'accés a subgrup superior

28 de novembre: Mesa Sectorial sobre l’oferta pública d’ocupació (ingrés i accés)

Publicat el 27 novembre 2019 / 17:45 h

Enllacem ací la documentació de la pròxima Mesa Sectorial. Per a qualsevol esmena o suggeriment: stepv@intersindical.org
- Convocatòria accés a cos de subgrup superior de secundària (funcionariat de carrera)
- Proposta d'oferta pública d'ocupació (ingrés lliure i accés a cos de subgrup superior de secundària) Atenció: la proposta ha estat modificada. Hem enllaçat el nou document que només afecta a les places d'accés, no d'ingrés.