Educació Infantil

Arxiu Educació Infantil

Relacions família/escola

Jornada Educació Infantil. Illes, 2003 / Graciela Riutort Taboada i Francesca Esteve MartÌnez

Idioma Català

Per què consideram que els pares i les mares han d'estar implicats en l'escola?

PDF

Escola oberta

Jornada Educació Infantil. Illes, 2003 / CP Sant Bartomeu

Idioma Català

Intenta donar resposta a les inquietuds, preocupacions i a tots aquells problemes que es donen entre els nostres joves i nins: convivència, disciplina, alimentació, sexualitat...

PDF

Conclusions de la Jornada d’educació infantil

Jornada Educació Infantil. Illes, 2002

Idioma Català

Els vertaders protagonistes de les jornades van ser els professors participants que representaven gairebé la totalitat de centres on s’imparteix educació infantil (1r i 2n cicle), i que organitzats en grups de treball arribaren a les conclusions que s’indiquen a continuació.

PDF

Conclusions del Taller 0-3

Jornada Educació Infantil. Illes, 2002

Idioma Català

Líinfant des que neix és una persona de ple dret, amb possibilitat d'educació. Escola i societat han de teixir el mateix projecte: la cultura del creixement personal en harmonia amb el medi.

PDF

Taller de llenguatge i aprenentatge

Jornada Educació Infantil. Illes, 2002

Idioma Català

Quina és la realitat respecte a l'ensenyament/aprenentatge de la llengua a la teva escola? És aquesta realitat un reflex del Projecte lingüístic?

PDF

Taller de construcció de la identitat

Jornada Educació Infantil. Illes, 2002

Idioma Català

Quines pràctiques pedagògiques es realitzen a la teva escola per potenciar la construcció de la identitat de l’infant. Expectatives, dubtes, inquietuds en relació amb aquest tema.

PDF

Taller relacions família/escola

Jornada Educació Infantil. Illes, 2002

Idioma Català

Com es du a terme la relació família/ escola o com influeixen en la relació família/ escola els canvis que han anat sorgint a la nostra societat.

PDF

Taller de coordinació

Jornada Educació Infantil. Illes, 2002

Idioma Català

Coordinació entre els cicles d'educació infantil / Coordinació entre l'etapa díeducació infantil i l'etapa de primària

PDF