Notícies amb l'etiqueta Model de reclamació


Professorat interí Continuen els retards en el pagament de les nòmines de professorat interí

dijous 04 febrer 2016 17:22 h | Comenta la noticia

Personal adjudicat en desembre encara no ha cobrat les nòmines. STEPV posa un model de reclamació a disposició del persona.