Meses de negociació

STEPV torna a exigir que la investigació torne a formar part de l’horari lectiu en les EAS

Aquest matí ha tingut lloc una reunió telemàtica convocada per l’ISEA per tractar amb els sindicats les instruccions d’inici de curs

STEPV

dimarts 14 setembre 2021 16:55 h

El document s’ha enviat tard i sense respectar les 48h preceptives per poder estudiar la documentació i sobretot compartir-la amb la afiliació i el professorat amb un marge mínim per rebre les seues aportacions i esmenes. Tot i que la directora de l’ISEA s’ha disculpat pel fet, el Sindicat ha volgut reiterar que no pot ser que unes instruccions d’inici de curs es negocien a aquestes alçades ni en aquestes condicions. La previsió és que es publiquen al DOGV a finals d’aquesta setmana, tot just abans de l’inici de curs.

El contingut de les instruccions (que enllacem al final) és relativament similar al de cursos anteriors excepte algunes novetats (com ara la explicitació del contingut de les proves per persones sense requisits acadèmics, un recordatori de la normativa de incompatibilitats al final del document i alguns altres aspectes). Ara bé, les qüestions més sensibles com ara la investigació o els horaris del professorat continuen de facto igual que a finals del curs passat i en la línia de la circular enviada als centres implementant la desaparició de la investigació dintre del còmput de les hores lectives.
Si bé el redactat de les instruccions parla d’una borsa d’hores i no nega la possibilitat que el professorat puga investigar dintre de les hores lectives i també en les 7 hores complementàries, la realitat palpable generalitzada sembla que no és aquesta ja que tot queda supeditat a les “exigències organitzatives dels centres” i ens consta que el professorat investigador està partint de 18 lectives al seu horari pel curs 2021-22. Amb aquestes instruccions es plasma una depreciació de la investigació, tot i l’afirmació de l’ISEA sobre la importància de la investigació, i un canvi molt substancial en relació a tal i com es venia fent fins ara.
Segons el que es recull entre les pàgines 16 i 20 del document (apartats quint i sext) “es disposarà per a investigació d’aquelles que al professor/a li puguen correspondre en base a les condicions del lloc de treball i a les exigències organitzatives del centre, dins de la borsa d’ hores globals”. A les instruccions ni s’especifica quantes hores té cada centre, ni quins criteris s’han d’utilitzar pel repartiment d’aquestes hores. Tampoc no apareixen les hores de reducció que comporta el fet d’ostentar càrrecs de coordinació o altres. El Sindicat ha explicitat que aquests detalls haurien d’aparèixer al document i no deixar-ho sense concretar tal i com apareix al text.
Pel que fa a les 7 hores, fins arribar a les 25, es dedicaran a “l’atenció d’alumnes, a la investigació, a la gestió docent o a la col·laboració en la gestió del centre…” En aquest apartat el sindicat ha traslladat que són moltes coses a fer, més la coordinació docent i a més a més investigar i que, per una altra banda, a molts centres hi ha problemes d’espai, infrastructurals, d’ instal·lacions i material per portar a terme correctament algunes d’aquestes tasques. En aquest sentint, el Sindicat ha posat de manifest que els 13 centres ja van “quedar integrats·orgànica i funcionalment a l’ISEACV” (des de 1 de gener de 2021) i qui ha d’implementar doncs aquestes millores en la gestió i manteniment dels immobles és l’ISEA i la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

En quant a l’assignació d’horaris i en el seu cas l’ordre de preferència per a l’elecció d’horaris i assignatures, les instruccions es limiten a dir que “estaran inclosos de manera explícita en les Normes d’Organització i Funcionament de cada centre “. És a dir continua sense definir-se aquesta qüestió organitzativa fonamental que tampoc quedava definida a l’esborrany de ROF i que segons la direcció de l’ISEA s’anirà concretant amb l’ordre de desenvolupament del futur ROF, Ordre per la qual ha avançat que es crearà un grup de treball per anar concretant les diferents qüestions. En qualsevol cas, ara per ara no hi ha cap canvi concret o general en eixe aspecte en relació a les instruccions del curs passat, més enllà d’incloure-ho a les normes internes del centre.
Sobre el Programa d’investigació del professorat, es continua limitant la dedicació de temps lectiu a la investigació al personal que “ocupe una jornada laboral a temps complet als nivells 2 i 3 del MECES, i/o ensenyaments de postgrau que es corresponen amb el nivell 3 del mateix marc” i torna a incloure la puntualització “sempre que les necessitats organitzatives del centre i les exigències de la docència així ho permeten” cosa que fa que en general no puga dedicar-se temps lectiu a la investigació i/o que depenga del centre.
Entenem que amb els diferents redactats relatius a la investigació, aquesta queda relegada a la voluntarietat del professorat i que de facto el que es planteja en aquestes instruccions d’una manera encoberta és una depreciació del fet investigador pels centres de l’ISEACV. El sindicat ha tornat a reiterar que la investigació no s’hauria de condicionar lligant-la a qüestions organitzatives o a tindre o no jornada completa en eixos nivells 2/3 Meces, entre d’altres qüestions perquè en alguns estudis, especialment Arts Plàstiques i Disseny, no és gens fàcil complir eixe precepte.
Per una altra banda, a les instruccions es fa referència a l’article 15, del Decret 82/2009, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ISEACV. Eixe article que parla, entre d’altres coses, del “perfil docent i investigador” no ha estat desenvolupat, amb la qual cosa no afecta per res al contingut detallat a les instruccions o fins i tot podria entrar en contradicció en alguns aspectes ja que a eixe mateix article es diu que l’ISEACV serà qui adoptarà les mesures necessàries pel repartiment adequat de les tasques docents i d’investigació.
En qualsevol cas, vist que a les instruccions es diu que “el professorat investigador remetrà a la direcció del centre al qual pertany la persona investigadora principal, fins al 6 d’octubre…” STEPV ha reiterat doncs que a partir d’eixe moment s’hauria de procedir al descompte d’hores lectives corresponents pel professorat investigador que ara per ara no tinga contemplat eixe descompte.
Al torn obert el Sindicat ha recordat que el temps de moratòria previst per l’exigència del requisit lingüístic en les EAS entra en el seu darrer curs. Des de STEPV s’està reclamant des del primer dia d’implementació del requisit lingüístic una oferta suficient i dinàmica de cursos pel personal que no compleix el requisit a les ensenyances de règim especial que la Conselleria no ha portat a terme en temps i forma de manera correcta i que això pot comportar problemàtiques que s’haurien d’evitar a temps.
Per una altra banda el Sindicat ha traslladat la seua preocupació pel requeriment de la inspecció de treball fet al Conservatori Superior de Música de Castelló sobre una sèrie de qüestions preventives i sobre la salut laboral que majoritàriament han de ser establertes des de la empresa via el servei de prevenció per tots els centres de treball i que, per tant, aquest requeriment fet al centre de Castelló s’està fent en realitat de manera extensiva a Conselleria i a l’ISEACV per la part que li toca. STEPV ha reiterat la demanda feta en infinitat d’ocasions d’implementar la figura de coordinadora de riscos laborals als centres de treball amb descàrrega horària i una definició de funcions acordada als diferents CSSL.

Esborrany instruccions inici de curs centres ISEA

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR