Comissió de seguiment de concertada

STEPV negocia l’ordre del règim de concerts educatius i regula el pagament delegat

STEPV lamenta el retard en el començament de les negociacions d’aquest esborrany d’ordre per la importància del mateix en el sector.

STEPV

dimecres 19 juliol 2017 11:11 h

A les altures que estem de juliol el sindicat considera que es deuria d’haver facilitat en temps la documentació i no en dos dies d’antelació a la reunió.
El sindicat començà la negociació el darrer divendres 14 continuant la reunió en una altra sessió de comissió de seguiment aquest dimarts 18. Al mateix temps s’han tractat com a punts: el seguiment de la borsa de recol·locació, i els mòduls econòmics de centres d’Educació Especial Específica.

A la reunió ha assistit el Director General de Centres i Personal, Ximo Carrión, la Cap de Serveis de Centres Concertats Mª Carmen Quilles, i la cap de Relacions Institucionals Rosa Cañada.

Pel que fa a l’esborrany d’ordre STEPV ha fet les següents esmenes al document:

En el títol II, article 3 considerem important per a la valoració que s’incloga un informe preceptiu de les comissions provincials de concerts com es feia abans i que sí donaven bons resultats. S’han compromés a mirar-ho.

Pel que fa a l’apartat de pagament delegat i conceptes retributius el sindicat ha exigit una de les reivindicacions històriques, el pagament delegat per al personal d’Administració i Serveis (PAS), així com el pagament del personal complementari dels centres d’Educació Especial. Respecte al pagament delegat d’aquestos últims, l’administració ens ha comunicat que s’està realitzant un estudi i en breu se’ns comunicarà però que la intenció és que aquestos professionals tinguen pagament delegat. Pel que fa al personal del PAS ho han de mirar i estudiaran la seva viabilitat, però que és complicat perquè s’han de prioritzar les demandes i és hisenda qui en última instància decideix.

Hem contestat que es faça l’estudi i hem lamentat la situació d’aquest personal que no veu millora des del 2010 en les seves nòmines i que aquest fet no passaria si cobraren en pagament delegat directament de conselleria i no a través de la partida d’altres despeses que arriba als centres. Al mateix temps hem insistit també en una altra reivindicació del sindicat que és la del cobrament del complement per formació per homologació (sexennis). Hem recordat que en l’anterior reunió de CS es va fer la proposta des de la nostra organització de constituir un mesa o bé comissió tècnica entre els membres de la CS per estudiar aquest tema junt amb l’administració.

Pel que respecta al Capítol IV complement d’antiguitat hem fet esmena de supressió del punt 3 i 4 de l’article 17 coincidint amb altres organitzacions. A més hem afegit un article, el 19.1, perquè els docents cooperativistes se’ls abone el complement d’antiguitat ja que tenen una dispensa horària i se’ls deuria contemplar en nòmina aquest complement com també se’ls reconeix als docents religiosos en centres concertats en tant que s’està produint un greuge comparatiu.

Respecte a l’article 18 del mateix apartat considerem que s’ha d’afegir el complement per homologació que és el CRAV.

Pel que fa al capítol VIII article 28 punt 2, hem demanat aclariments ja que com està redactat no garanteix de cap de les maneres que el treballador cobre de la conselleria si ha hagut una error tècnic en la tramitació de la documentació per part del centre a la conselleria. Considerem que no es pot deixar obert de tal manera creant certa ambigüitat, a més tenint en compte que l’entitat titular no es farà responsable del seu abonament perquè així ho marca el conveni VI.

En l’apartat de les Substitucions en el sector, hem fet esmena de supressió a l’article 35 en la línea on diu “i quan s’acredite fefaentment una duració efectiva de la baixa superior a 112….Seguretat social en el CCC de concertada”.  En cap sector privat passa què s’haja de garantitzar la durada d’una baixa en cas que supere els 112 dies mitjançant un escrit signat del metge de capçalera on es justifique que la baixa durarà eixe temps, sols així la conselleria abonarà al substitut.  Trobem molt greu aquest fet i la seva regulació en aquesta ordre. Hem explicat que no entenem la mesura aquesta i demanem la seva retirada perquè empitjora les condicions laborals del docents en els nostres centres, a més de vulnerar el nostre conveni de manera flagrant.

Per altra banda hem incidit en el tema dels contractes d’interinatge on a 30 de juny els substituts que no tinguen una vacant o porten menys d’un any fent la substitució la conselleria deixa de pagar les nòmines de juliol i agost. Conselleria en aquest punt s’enroca i a més amb l’agravant de voler-ho regular en aquesta ordre, al·legant que prove del Decret Vela.  Amb tot i açò els hem citat el que diu el conveni referent al contracte d’interinatge: “aquest model contractual dura mentre es mantinga la causa que la motivat amb les mateixes condicions que té el titular”. La conselleria ha donat la callada per resposta sense voluntat d’arribar a un acord.

Pel que respecta al punt 3 de l’ordre del dia, -seguiment de la borsa centres en crisi, recol·locació-. Segons el Director General de centres explica que pel que portem de curs s’han recol·locat de manera efectiva 4 docents en altres centres concertats.
Per altra banda tots els centres que se’ls ha rebutjat la sol·licitud per tenir programes d’atenció a la millora (PAM)  a través del Departament de Política Educativa, se’ls facilitarà l’opció que puguen demanar-los fins el 15 de setembre a través de la Direcció General de Centres atenent a allò acordat en la borsa de centres en crisi i basant-se en el que marca l’addenda de recol·locació.

S’acorda també que quan un centre es jubile l’entitat titular, els treballadors podran demanar la seua inclusió en la borsa, sense dret a la indemnització.  S’ha matisat que rebran diferent consideració el casos dels treballadors de cooperatives que no tenen pagament delegat, ja que la indemnització li pertoca donar-la a la cooperativa, i només tenen un any per demanar-la i en cas de cobrar-la no podran entrar en la borsa de centres en crisi.

Sobre el punt 4 de l’ordre del dia: mòdul concerts en centres EE. Hem ressaltat que són insuficients i que estan arribant tard als centres amb massa retràs, segons ens han manifestat de primera mà directors d’aquests centres. Demanem que es paguen puntualment sense cap ajornament perquè aquestos centres no tenen pràcticament recursos.  A més hem insistit en la millora de les plantilles, a la qual cosa el Director General ens ha explicat que tot el referent a plantilles es té previst negociar-ho pròximament en el decret d’inclusió.

Al torn obert de paraula hem explicat les queixes que ens han fet arribar docents afiliats respecte al no abonament de les hores desdobles en alguns centres. Li hem recordat que el sindicat ja ho vam dir en la darrera reunió de CS concertada. Ens comunica que s’ha donat ordre perquè es solucione el tema, i passaran a cobrar en la nòmina de juliol els endarreriments d’eixes hores els docents afectats. 

Per últim el passat divendres li van consultar què passaria amb el professional que s’ha jubilat de forma total recentment però que li pertoca cobrar l’augment de l’1%. Quin procés anaven a fer perquè esta gent cobre aquests endarreriments des de l’1 de gener de 2017 com marca la normativa. Ens ha comunicat que esperaran a que cobren els que estan en actiu i posteriorment habilitaran una plataforma online per cobrar aquesta gent a l’igual que han fet en la resta dels endarreriments anteriors.

Documents

Convocatoria_CS_Ref_Educ_14_jul_17.pdf
Projecte de Orden pago delegado-10.07.17 (val)
Proyecto de Orden pago delegado 10.07.17

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR