Comissió de seguiment de concertada

STEPV-Iv fa aportacions al projecte de Resolució sobre absentisme escolar

En la reunió de Comissió de Seguiment Concertada s’ha tractat el protocol per a lluitar contra l’absentisme escolar.

STEPV

dimecres 05 febrer 2020 23:17 h

Segons Raquel Andrés Gimeno, Directora General d’Inclusió Educativa, aquestes instruccions tenen com a finalitat aprofundir en la coordinació del treball i col·laboració entre Educació i ajuntaments.  No només a l’hora d’intervenir davant d’aquest problema social, sinó també en la prevenció, l’avaluació i millora dels procediments d’actuació.

L’objectiu segons la DG, és eradicar l’absentisme escolar i reduir l’abandonament prematur en els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris i Formació professional bàsica.

Les instruccions del protocol defineixen una escala de tres nivells d’absentisme escolar de menys gravetat a més i les actuacions que cal iniciar.
Es considera aleshores, absentisme lleu quan un alumne o alumna presenta entre un 15% i un 25% de faltes no justificades, mensualment. Aquesta situació determina l’inici del procediment d’intervenció sobre la situació d’absentisme al centre educatiu.
Els casos greus estan entre un 25% i un 50% de faltes no justificades, mensualment i els crònics els que superen el 50% de faltes no justificades.
Segons la DG d’inclusió tenen previst posar-lo en vigor a partir de l’1 de setembre de 2020 temps de marge suficient segons ha explicat perquè els centres concertats puguen utilitzar el programa Ítaca per unificar les dades diàries d’absències justificades i no justificades adreçades a la Conselleria d’Educació.

STEPV-Iv en el seu torn de paraula ha esmenat aquest projecte de Resolució en dos aspectes que pensem són clau per evitar les absències injustificades a l’aula:

Hem posat especial èmfasi en la formació a les famílies de l’alumnat. Des del Sindicat pensem que cal generar accions formatives sobre la importància de l’escolarització de les seues filles i fills. En molts casos les causes d’absentisme estan vinculades a la desafecció escolar. La solució passa doncs, com ha proposat STEPV-Iv en apropar als tutors legals de l’alumnat que té un percentatge d’absentisme a formar-se en habilitats parentals, educatives, etc. La perspectiva inclusiva en l’escola ha de fer valdré la col·laboració dels programes de formació de famílies d’alumnat absentista de manera obligatòria a aquestes formacions que es poden realitzar en la mateixa escola o bé en entitats col·laboradores a la que assisteixen les seues filles i fills, no obstant hem deixat palès que no s’han de deixar de costat les problemàtiques més peculiars que serien abordades mitjançant una col·laboració estreta entre el centre escolar i les respectives Comissions Municipals dels Serveis Socials dels ajuntaments.

Aquesta seria una manera de garantir a través de la formació a les famílies on es detecta prematurament en les seues filles o fills un absentisme d’un 15% mensual. Cal aleshores i així ho hem explicat,  vincular el cobrament de la renda valenciana d’inclusió que cobren les famílies a la realització d’aquest cursos. Hem instat aleshores a la Conselleria Educativa a posar-se d’acord amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques socials per a aconseguir aquest objectiu.

Altre aspecte que hem destacat i no arreplega les instruccions, és definir amb més concreció els paràmetres sobre l’absentisme justificat. En moltes ocasions tan sols amb una comunicació verbal per part dels pares al centre es justifica l’absència, i no cal cap justificant mèdic. Ara bé quan de manera continuada l’absentisme justificat supera el 15% caldria donar la veu d’alarma per saber-ne exactament què està passant.  Manera de saber si està malalt o no l’alumne, és aportar obligatòriament el justificant del metge en cas d’absències per malaltia, cal aleshores una correlació estreta entre centre escolar, CMSS i centres de salut municipal. 

Al torn obert de paraula el Director General de Centres, Ximo Carrión ens ha comunicat que en la pròxima reunió de CS concertada ens lliuraran les instruccions per gaudir del permís de lactància d’ambdós progenitors de manera simultània com ha estat demanant l’STEPV-Iv aquestes darreres setmanes.
Recordem que aquesta demanda ha sigut una constant del Sindicat des de que va publicar-se el RD Llei 6/2019 on ve reconegut aquest dret.

Respecte a la pujada salarial de 2% que es farà efectiu als docents en pagament delegat una vegada s’aprove pel consell. Hem insistit tant a les patronals com a l’administració, que cal equiparar en un 2% la pujada salarial del personal del PAS i del personal complementari com així marca el RD llei dalt assenyalat en el seu Capítol I referent als mòduls dels concerts. 
Hem recordat que aquests professionals que no són pagament delegat, s’ha d’arribar necessàriament a un acord signat prèviament amb les patronals per poder fer efectiva aquesta pujada salarial en les seues nòmines.

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR