Comissió de seguiment de concertada

STEPV-Iv es reuneix en Comissió Seguiment Concertada per tractar el calendari de negociació, la resolució del PAM, i l’actualització bossa de recol·locació.

A més, STEPV ha proposat avançar la negociació de les plantilles en el sector.

STEPV

divendres 08 octubre 2021 15:43 h

STEPV ha proposat avançar la negociació de les plantilles atès que portem dos cursos de retràs.

A la reunió ha assistit el Director General de Centres, Ximo Carrión, i el Subdirector de Serveis de Centres concertats, Rafael Fresquet.
Referent a la proposta de calendari de temes a negociar, STEPV ha proposat avançar la negociació de les plantilles atès que portem dos cursos de retràs. Hem recordat que podem aprofitar com a document base l’addenda del 2007 del sector, partir del que ja es va acordar i es va comprometre l’administració en aquesta addenda, i actualitzar-la amb dades reals de plantilla i ràtio actuals en base a les necessitats dels centres. (Adjuntem graella del calendari de negociació)

A més hem posat damunt la taula, la inclusió dels sexennis dins del calendari de negociació. També hem matisat com ja ho hem fet en anteriors ocasions que prèviament cal fer un estudi sobre com decau la paga de 25 anys, si és que al final arribem a un bon acord de sexennis per als docents en pagament delegat.
En el segon punt, i arran de la polèmica generada en el retràs en la publicació de la Resolució definitiva del PAM. El DG de centres ens ha explicat que la resolució està ara mateix en intervenció econòmica i es publicarà immediatament. Un dels motius d’aquets retràs segons ens ha explicat, és que molts centres s’han quedat sense hores per poder cobrir els serveis de la figura d’AiL (recordem que aquesta figura provenia en algunes ocasions dels serveis dels SPES).
Per solucionar aquesta problemàtica de centres que s’han quedat sense les hores d’AiL i que la disposició transitòria del Decret d’Orientació diu clarament que es poden donar hores d’AiL pel curs 2021/22 als centres concertats a través de les hores de compensatòria del PAM. Han acordat després de vàries reunions entre la DG d’inclusió, la DG de Centres i el Departament de Finances de centres concertats treure una resolució específica adreçada directament als centres que se’ls ha denegat les hores en les al·legacions. Els centres una vegada reben aquesta resolució específica, hauran de justificar clarament que tenen l’alumnat suficient per poder optar a aquestes hores d’AiL. Per altra banda la segona condició o criteri que estipula aquesta resolució, és que els centres hauran de contractar preferentment de la borsa de centres en crisi a este personal. Per a tal fi, la Conselleria han augmentat en unes 1600 hores més els programes PAM per poder donar així solució, a aquells centres que es quedaven sense este recurs específic.

STEPV en el seu torn de paraula ha ressaltat la necessitat de ser previsors per part de la conselleria de cara a futures publicacions de la resolució del PAM en el pròxims cursos. Hem proposat que s’avance el procés de gestió de sol·licitud hores PAM i tindre’l finalitzat cap el mes de juliol per evitar les conseqüències que es deriven de no tindre la resolució publicada a les altures que estem d’octubre, una d’elles és que hi ha treballadors/res que imparteixen estos programes que a les altures que estem encara no han cobrat estes hores.
D’altra banda hem posat damunt la taula una esmena que ja vam fer des del Sindicat quan es va negociar en el seu moment el Decret d’Inclusió. Aquesta esmena sol·licitava a la DG d’Inclusió poder ampliar aquests programes PAM a dos anys i no sols a un, com està actualment. D’aquesta manera s’evitaria que les Entitats Titulars tinguen que cessar-los forçosament, amb el conseqüent risc de produir-se un acomiadament improcedent, atès que la normativa actual obliga a les empreses a fer contractes de dos anys mínim, i d’altra donaria estabilitat al personal contractat que fan aquest programes, ja que solen ser el mateixos professionals els qui imparteixen el PAM any rere any en els centres concertats.

Pel que fa al punt de la bossa del centres en crisi s’han incorporat a la bossa uns quants casos de docents que s’han vist afectat per supressions d’unitats en els centres, hem analitzat cas per cas basant-nos en els criteris de l’addenda de recol·locació que tenim del sector.

Al torn obert, STEPV ha posat damunt la taula els següents temes:

-Activar l’enllaç de les vacants que s’oferta per part dels centres en la web de la conselleria. Sobretot ara que els centres tenen dificultat en poder contractar algunes especialitats molt concretes, com ve a ser, el cas de la figura d’AiL.
-Actualització dels triennis i salari base, la Conselleria es ha dit que està en aquest menester, i s’estan dedicant a no sols actualitzar els triennis arreglo les taules salarials recentment signades, sinó també a l’abonament d’ofici dels endarreriments del 2008 i que s’està fent de forma personalitzada a cada docent. Sobre aquest últim, ha especificat el subdirector, Rafael Fresquet, que tots aquells docents que ja no estan en actiu en pagament delegat, poden sol·licitar l’ingrés d’aquesta quantia, posant-se en contacte amb els Serveis de Centres concertats, hauran de facilitar les dades personals i el nombre de compte corrent perquè li siga abonat aquests endarreriments generats en el 2008.
-Sobre l’enviament de mascaretes, ens ha comunicat que s’ha fet un únic enviament per a tot el curs de mascaretes, tant per als centres concertats com per als públics.
- Finalment hem posat damunt la taula, l’impagament d’hores covid en alguns docents a la nòmina de setembre, sobre haver aportat el centre la declaració jurada. El motiu segons ens ha explicat el DG de Centres, és que han tingut variacions de nòmina que no els ha donat temps de tramitar i per tant no han pogut entrar a temps en les variacions de la nòmina de setembre, no obstant açò, ens ha comunicat que en la nòmina d’octubre cobraran amb retroactivitat des del moment de la seua contractació.

Adjuntem calendari de negociació:

CALENDARI NEGOCIACIÓ 2021-2022.xlsx

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR