Comissió de seguiment de concertada

STEPV Ensenyament Privat negocia el currículum de primària

divendres 27 maig 2022 12:58 h

A la reunió ha assistit la Directora General d’Innovació Educativa, Reis Gallego. D’entrada ens ha comunicat que la Conselleria està en aquest moments preparant un pla de formació per a totes i tots els docents per desenvolupar adequadament els projectes interdisciplinars per àrees que apareixen en el currículum de primària.

STEPV-Iv al seu torn de paraula i després d’analitzar el redactat del decret, ha plantejat els següents dubtes a la DG d’Innovació:

- Com quedaran els horaris, sobretot en aquells centres que tenen la jornada continuada, on tenen sessions de 45 minuts. Segons la dg, estan fent un ajust en l’horari perquè el RD no parla de sessions sinó d’hores completes i per tant estan ajustant les hores que marca el RD per setmana en les matèries. Aquesta reordenació horària podrà cobrir les hores que marca el RD de primària tant en centres de jornada continua com en aquells centres de jornada partida.
- Respecte a la “tutoria”, ens preocupa que no aparega com a tal en el decret, hem preguntat si és possible introduir la sessió de tutoria en els projectes interdisciplinars per àrees on perfectament podria integrar-se. La DG ens ha contestat que estan estudiant la possibilitat junt amb la Directora General d’Inclusió Educativa de poder plasmar la tutoria de manera global en el projectes interdisciplinars.

-Hem insistit en la preocupació de poder tindre publicat abans d’acabar el mes de juliol la normativa PAM, ens ha contestat que de cara el curs que ve, ho van a posar en les instruccions d’inici de curs, i el què ara estan elaborant, és l’Ordre PAM, la qual volen tindre-la enllestida i en funcionament de cara el mes de setembre.

-Pel que fa a les llengües vehiculars, STEPV-Iv ha manifestat la seua preocupació perquè el valencià es quede desplaçat a un segon terme en el currículum de primària tal com esta redactat, atès que aquest decret prima en els projectes interdisciplinars l’anglés per donar les matèries. Hem suggerit tindre una flexibilitat real en els centres per poder impartir la meitat de les àrees en anglés i l’altra meitat en valencià i que quede així reflectit en el redactat de decret.

A continuació hem fet propostes concretes a l’articulat del currículum, són les següents:

-A l’apartat dels objectius de l’etapa, hem insistit en que aparega: Conèixer, treballar i assolir les actituds, valors i activitats que engloben el pensament crític, com són la curiositat, la selecció i avaluació de la informació, la humilitat intel·lectual i el mètode científic. Hem incidit en la importància del pensament crític i els valors i eines que el conformen. En l’àrea de la informació en la qual vivim, però també de la desinformació massiva, és molt important incidir en aquelles actituds i eines educatives que prepari l’alumnat per a la selecció i avaluació de la informació, i en l’anàlisi crític i racional d’aquesta.

-Respecte a les competències clau i específiques, hem proposat canviar “Competència emprenedora” per “competència d’iniciativa personal”.

- A l’apartat d’Autonomia i Organització de centres en el punt 8 on diu “ampliació del calendari escolar”, hem matisat que cal especificar en el redactat: prèvia consulta i informació de la comunitat educativa i els agents sindicals.

-Respecte l’apartat de recursos i materials, hem incidit en la necessària dotació del professional d’orientació en esta etapa que considerem és clau en l’aprenentatge de l’alumnat i per reforçar la llavor del tutor/a.

-A més, hem proposat un punt final en aquest apartat que diu: “la tria de materials curriculars tindrà en compte els principis d’economia, producció responsable, desenvolupament sostenible amb l’ús eficient dels recursos naturals, reutilització i compromís de reducció de la generació de residus per tal de protegir el planeta, així com el compliment de l’accessibilitat que garanteix un accés inclusiu”.

-Hem proposat que aparega un punt 9 en l’apartat d’acció tutorial que diu:
“El tutor/a ha d’incorporar dins l’horari que comparteix amb el seu grup d’alumnes un temps setmanal per desenvolupar les tasques pròpies de tutoria “i en cap cas s’impartiran continguts o activitats específiques de les assignatures”.

-Finalment en l’apartat d’atenció educativa, hem manifestat que quede clar en el redactat que quan es faça “la detecció precoç de les necessitats especifiques”, cal que en aquests procediments, hi participen professionals especialistes i a més a més es realitzen amb la participació de les famílies en els termes que preveu l’article 17.4 del RD de currículum de primària. S’ha de facilitar la coordinació amb serveis i professionals externs si és el cas, i a més comptar amb el parer de les mares, pares i/o tutors legals.

Al torn obert de paraula, STEPV-Iv ha insistit en la publicació abans que acabe el pròxim mes de juliol de la resolució del PAM perquè els centres puguen organitzar-se. Segons ens ha explicat la dg, enguany apareixerà en les instruccions d’inici de curs, tb ens ha comunicat que estan treballant en l’Ordre que regularà el PAM i que volen tindre-la més o menys acabada de cara el mes de setembre.

Sobre el currículum del batxillerat general, ens ha comunicat que posposen un any la seua negociació. El motiu és que l’administració no sap encara les assignatures que van a escollir les universitats per a les proves EBAU, per tant donada aquesta realitat, han acordat ajornar la negociació d’aquest currículum.

 

 

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR