Condicions laborals

Sobre la devolució de l’IRPF en cas de maternitat i paternitat

La sentència del TSJ de Madrid que eximia de l’IRPF la prestació per maternitat (amb data 29/06/2017, sentència 666/2017), ha sigut confirmada per una altra del Tribunal Suprem (de 3/10/2018, núm. 1462/2018, dictada en el Recurs 4483/2017).

STEPV

dimarts 16 octubre 2018 18:06 h

El Tribunal Suprem, contravenint la posició de l’Advocacia de l’Estat, desestima el seu recurs de cassació i confirma la sentència de la Sala del TSJ de Madrid que considerava que la interpretació que realitza l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de la normativa no és encertada, ja que la prestació per maternitat percebuda de la Seguretat Social està inclosa forçosament en el tercer paràgraf de l’article 7.h) Llei IRPF, que reconeix el benefici tributari.
La sentència declara que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de l’IRPF, la qual cosa va en contra del criteri seguit per l’Agència Tributària.

L’efecte de la sentència sí genera jurisprudència i obliga l’Agència Tributària a modificar el seu criteri, i sí que manté oberta la porta perquè els persones contribuents que han cobrat la prestació per maternitat des del 2014 -els períodes anteriors estan prescrits- reclamen la devolució de l’IRPF. El termini per reclamar el període del 2014 acaba abans de final d’aquest any 2018.
Qui ja ho haguera plantejat, fins i tot per períodes anteriors, ha de seguir amb els diferents tràmits de la reclamació ja iniciada.
La prestació per maternitat de Seguretat Social durant les 16 setmanes de permís de maternitat, per import de la base de cotització, és abonada per eixe organisme i acostuma a considerar-se rendiment del treball per l’Agència Tributària.

ACLARIMENTS:

1.-Aquesta sentència sí que crea jurisprudència i fixa com a doctrina legal l’exposada, que afecta el règim de la Seguretat Social. Per tant, aquells que no hagen plantejat encara la seua reclamació, entenem que han de començar la via per no perdre els beneficiosos efectes de la consolidació de la doctrina oberta primer pel TSJ de Madrid i confirmada pel TS. A més a més, la reclamació s’ha d’efectuar tant pels subjectes al règim de Seguretat Social com pels mutualistes de classes passives, ja que les raons són idèntiques.

2.- Els períodes que és poden reclamar són els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 -els períodes anteriors estan prescrits-. Cal tenir en compte que el termini per reclamar 2014 acaba abans que finalitze l’any 2018.

Els que ja ho tingueren reclamat abans de la sentència del TS, han de seguir amb el tràmit ja iniciat en les seus distintes fases (davant l’Agència Tributària, davant el TEAR i, si escau, contenciós administratiu davant el TSJ Comunitat Valenciana).

• Passos a seguir per qui encara no haja reclamat:

1 - Reclamació adreçada a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. El model està preparant-lo la pròpia Agència Tributària i sembla que estarà en breu. Així i tot, STEPV té preparat un model per si l’AEAT no l’aporta. La reclamació haurà de ser “conjunta” o “individualitzada”, segons com s’haja fet la declaració de la renda. Els períodes fiscals són anuals i, per tant, s’haurà de reclamar cadascun dels pagaments verificats en cada anualitat corresponent a cada període fiscal.

Si la reclamació té resposta negativa, el termini per continuar el procediment ve reflectit en el peu de la denegació, que és d’un mes (en principi Recurs de Reposició).
Si la reclamació no té resposta, en el termini de sis mesos a partir del mateix es pot continuar el procediment.
2 - Si la reclamació és desestimada o no té resposta, en el dit termini de sis mesos, el procediment continua en el Tribunal Econòmic Administratiu.
3 - La resolució del Tribunal Econòmic Administratiu té possibilitat de recurs davant dels tribunals de l’ordre contenciós-administratiu.

-Per a tota aquella persona que se li haguera desestimat la reclamació (en l’estat en què estiguera) i no hagueren seguit plantejant recurs contenciós administratiu davant el TSJ i, per tant, la “negativa” haguera adquirit fermesa, analitzarem la possibilitat de plantejar de nou una reclamació i intentar “revitalitzar” la qüestió plantejada, encara que L’AEAT manté que “-Si la resolució desestimatòria de la sol·licitud de rectificació de la declaració haguera adquirit fermesa, no serà susceptible de revisió en cap instància i no procedirà devolució”.

-D’altra banda, el Tribunal Suprem ha declarat que les prestacions incardinades en el paràgraf tercer de la lletra h de l’article 7 de la Llei de l’IRPF estan exemptes d’integrar la base imposable de l’impost. El citat article assenyala: “Igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.
Amb aquesta interpretació el Tribunal Suprem assenyala que estan exemptes totes les prestacions per naixement, entre elles la de maternitat que abona la Seguretat Social.
Amb la mateixa interpretació és defensable que altres prestacions per naixement que abona la Seguretat Social estiguen igualment exemptes. En concret les prestacions per paternitat ja que no deixen de ser, igualment a les de maternitat, unes prestacions públiques, la causa de les quals és el naixement d’una persona. Per aquesta raó caldrà operar de forma idèntica a la reclamació de la prestació per maternitat a la qual ens acabem de referir.
L’AEAT ha tret un comunicat que diu, entre altres questions, el seguent:
“Si les rendes van ser percebudes en més d’un any, hauran de sol·licitar la rectificació de l’IRFP de cada any.
En els pròxims dies l’AEAT habilitarà un formulari específic de sol·licitud, l’ús del qual facilitarà i accelerarà la tramitació de la devolució procedent, en què la persona perceptora de la prestació haurà d’indicar els anys en què ha percebut la prestació i un nombre de compte bancari de la seua titularitat, on s’abonarà la devolució que procedisca.
No serà necessari adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acredicatiu de les prestacions per maternitat percebudes, ja que en cada cas l’AEAT recabarà directament de la Seguretat Social tota la informació precisa per a la resolució del procediment.
En relació amb les prestacions públiques per maternitat percebudes durant aquest any 2018, en la pròxima campanya de la renda l’AEAT oferirà les dades fiscals incorporant dites prestacions com a rendes exemptes i les retencions aplicades com a plenament deduïbles. Les contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seues declaracions emprant les dades fiscals que se’ls oferisquen.

En qualsevol cas, en cas de dubtes per a emplenar el model de reclamació o les “respostes” als distintes resolucions de l’Administració, us podeu posar en contacte amb el Sindicat el més aviat possible millor, per donar-vos cita per als serveis jurídics.

Enllacem ací el comunicat informatiu de la AEATCOMUNICADO_HACIENDA_2018_(3).pdf


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR