Inici de curs

Resultats de l’enquesta als centres sobre l’inici de curs

L’han contestada 187 centres educatius d’Infantil, Primària, Secundària i FP de tot el País Valencià

dijous 24 setembre 2020 11:39 h

Infantil i Primària
Han contestat l’enquesta del sindicat 128 centres d’aquestes etapes educatives.

STEPV traslladarà les conclusions d’aquesta enquesta en la pròxima reunió amb la Conselleria d’Educació

El 61,6% han augmentat el nombre d’unitats respecte del curs passat per la nova organització d’aquest curs, mentre que un 37,6% no ho han fet. La majoria d’aquests desdoblaments d’unitats s’han produït en els diferents cursos d’educació primària.
El 92% dels centres manifesten haver incrementat la plantilla docent. Alguns amb 1 docent (30%), altres amb 2 docents (24,5%), altres amb 3 docents (35,5%) i la resta amb més de 3 docents (10%). La majoria dels increments de plantilla han anat a les especialitats d’Educació Infantil (58,8%) i Educació Primària (54,4%). En tercer lloc està l’especialitat de Pedagogia Terapèutica (28,9%), seguit d’Anglés (20,2%) i Audició i Llenguatge (16,7), i en menor mesura Educació Física (6,1%) i Música (3,5%).
La majoria dels centres responen afirmativament a la pregunta de si tenen el professorat que han sol·licitat i que necessiten per a fer front a aquest curs 2020/21 (48,7%). Un 9,2% han contestat que no havien sol·licitat cap increment de professorat però així i tot l’han rebut. Un 21% de les respostes afirmen que han tingut increment però necessiten més professorat i un 10,9% declaren que han sol·licitat professorat però que no han rebut cap increment.
La majoria de centres ha començat el curs amb la plantilla completa (66,4%), però és preocupant el nombre de centres que no la té completa (33,6%). La majoria de casos en què el centre no té completa la plantilla es deu a baixes de professorat que no han sigut substituïdes (76,1%), mentre que la resta de casos (34,8%) són vacants que encara no s’han cobert.
Quant a l’alumnat, el 51,2% dels centres no superen la ràtio de 20 alumnes per aula en els Grups de Convivència Estable (grups bambolla), en un 32,8% manifesten que només en algun grup i un 14,4% en la majoria de les aules. Només un 1,6% manifesta que en cap aula del centre es manté la ràtio a 20 alumnes. Els motius principals pels quals se supera la ràtio de 20 alumnes és la manca d’espai (26,7) o bé perquè el centre ho ha decidit així per diversos motius (48,6%).
Respecte a la resta de grups que no són bambolla i en els quals s’ha de respectar el 1,5 metres de distància, el 84,5% afirma que sí que es manté aquesta distància, mentre que el 10,7% manifesta que en algunes aules sí i en altres no i la resta (4,9%) afirma que en cap aula es manté aquesta distància.
Respecte a les infraestructures i els recursos per a fer front a la COVID-19, el 90,4% dels centres no han necessitat fer obres per adequar els espais, mentre que un 6,4% sí i un 3,2% ho té pendent. Igualment, la immensa majoria (99,2%) no han sol·licitat espais fora del centre i només un 0,8% afirmen tindre aules fora del centre educatiu.
Quant al material anti COVID-19, el 92,9% manifesta que han rebut les mascaretes enviades per la Conselleria i un 89,5% contesten que no tindran prou material per a tot el curs. Igualment, el 81,7% afirmen que han rebut la partida pressupostària per a la compra de material anti COVID-19. Respecte als termòmetres, el 57,3% dels centres tenen un termòmetre per aula enviat per la Conselleria, mentre que un 30,6% tenen termòmetres però no suficients per a cada aula.
Secundària, Batxillerat i Formació Professional
Han contestat l’enquesta 59 centres docents.
El 76,9% responen que han incrementat el nombre d’unitats per adequar-se a les noves necessitats d’aquest curs, mentre que el 21,1% no ho ha hagut de fer. En la majoria dels casos aquest increment s’ha produït en primer i segon d’ESO (75,6% i 56,1%, respectivament), però en general tots els cursos, tant d’ESO, Batxillerat i FP han incrementat el nombre de grups per adaptar-se a les necessitats del curs.
En la majoria dels centres (58,8%) hi ha hagut increment de professorat, però en un 41,2% no. Aquest increment se situa majoritàriament entre 1 i 4 docents per centre (66,7%).
Ara bé, només el 35% dels centres manifesten que aquest increment és el que necessiten, mentre que la resta (65%) necessiten més professorat per a fer front a aquest curs. Igualment, la majoria dels centres (61,9%) denuncien que tenen professorat amb més de 19 hores lectives i només un 38,1% no en té cap amb més de 19 hores, que és el màxim, per regla general.
El 58,8% dels centres han començat el curs amb la plantilla incompleta i a la majoria (71,4%) els falta entre 1 i 2 docents.
Quant a l’alumnat, el 57,4% manifesta que ha augmentat el nombre d’alumnes respecte del curs passat. En la majoria (61,5%) es respecta l’1,5% de distància en les aules, en el 9,6% no i el 28,8% afirma que en unes aules sí i en altres no. I majoritàriament (71,4%) el motiu pel qual no es manté la distància és per manca d’espai.
El 75,5% dels centres enquestats han hagut d’aplicar l’alternança de grups per adaptar-se a les necessitats d’aquest curs i ho han fet majoritàriament en primer de Batxillerat (54,7%) i en tercer i quart d’ESO (47,2% i 49,1%, respectivament. En la resta de grups, tant d’ESO com de Batxillerat o de Formació Professional també s’aplica aquesta mesura en molts centres. Destaquem que segon de Batxillerat és significativament inferior a la resta de grups (un 20,8%) perquè els centres han intentat que acudisquen també diàriament ja que han de fer front a les proves de l’EBAU per accedir a la universitat.
Respecte a les infraestructures i els recursos per a fer front a la COVID-19, el 55,1% dels centres no han necessitat fer obres per adequar els espais, mentre que un 36,7% sí i un 8,2% ho té pendent. Contrasta significativament amb els centres d’Infantil i Primària en els quals una aclaparadora majoria no ha necessitat fer obres. La majoria (80,4%) no han sol·licitat espais fora del centre i un 6,5% afirmen tindre aules fora del centre educatiu.
Quant al material anti COVID-19, el 82,6% manifesta que han rebut les mascaretes enviades per la Conselleria i un 95,7% contesten que no tindran prou material per a tot el curs. I a diferència dels centres d’Infantil i Primària, el 85,7% afirmen que no han rebut la partida pressupostària per a la compra de material anti COVID-19. Respecte als termòmetres, 27,1% dels centres tenen un termòmetre per aula enviat per la Conselleria, mentre que un 35,4% tenen termòmetres però no suficients per a cada aula. El 29,2% no han rebut cap termòmetre per part de la Conselleria i els ha hagut de comprar el centre.
Algunes conclusions
Els centres educatius, especialment els de Secundària, reclamen més professorat per a fer front a la nova situació i es queixen que part del seu professorat ha hagut d’incrementar el seu horari lectiu (de 19 hores). En Infantil i Primària hi ha més grau de satisfacció amb l’increment de plantilla per aquest curs.
On coincideixen la majoria dels centres és en què no tenen prou material sanitari per a fer front a les mesures contra la COVID-19 durant tot aquest curs i una part important d’aquests encara no ha rebut cap partida pressupostària per a la compra d’aquest material, especialment en els instituts de secundària.
Una altra queixa que es desprén de l’enquesta és que hi ha moltes aules en què la ràtio en els grups bambolla és superior als 20 alumnes (malgrat que en la majoria es respecta) o, en la resta de grups, hi ha també moltes aules en què no es respecta la distància d’1,5 metres (malgrat que majoritàriament sí). Bàsicament això es deu a la manca d’espais en els centres educatius, novament sobretot en secundària.
En batxillerat, destaquem l’esforç que han fet molts centres per tal que l’alumnat de segon de batxillerat puga assistir diàriament al centre i no de forma alterna, malgrat que hi ha un percentatge important de centres en què aquest alumnat va a classe en dies alterns.
Demandes del sindicat
STEPV traslladarà les conclusions d’aquesta enquesta en la pròxima reunió amb la Conselleria d’Educació per a tractar la situació actual dels centres, que tindrà lloc demà 25 de setembre i continuarà sol·licitant mesures perquè aquest curs es desenvolupe amb la màxima seguretat possible i amb la major normalitat possible i continuarà traslladant les incidències i els dubtes que ha estat detectant en els centres educatius i entre el conjunt del professorat.
Finalment, a mesura que l’alumnat vaja incorporant-se a la resta d’ensenyaments, el Sindicat continuarà fent enquestes específiques d’aquestes etapes (FPA, ensenyaments artístics i EOI).

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR