VI Conveni

La signatura del VI conveni empitjora les condicions laborals del sector

El Sindicat fa una anàlisi dels canvis més significatius que suposa el VI conveni.

dimarts 25 juny 2013 13:50 h

Com veníem vaticinant des de l’STEPV-IV d’ensenyament concertat, el passat 19 de juny es va fer efectiva la signatura del VI conveni de concertada a nivell estatal pels sindicats FSIE, USO i FETE UGT.

Portem temps avisant tant en assemblees, com en distintes circulars de les conseqüències que podia derivar-se de signar un conveni que no reuneix les condicions justes ni necessàries per als treballadors/res d’ensenyament concertat i no sols això,  sinó també del greu empitjorament del nostre marc regulador si el contrastem amb l’anterior Conveni V.

Els canvis més significatius a resaltar són:

1.-Article 53. Pagament de salaris. Relacionar les taules salarials a les variacions dels Pressupostos Generals de l’Estat. Normalment el nostre salari base sempre ha estat vinculat a l’IPC.
Des d’STEPV pensem que vincular les nostres taules salarials a les possibles variacions que hi puguen haver en els pressuposts generals de l’Estat ens abocarà a una espiral de pèrdua de poder adquisitiu i patirem any rere any un detriment retributiu.
Fins ara el nostre salari base estava vinculat amb l’IPC anual; és a dir: cada vegada que hi havia una pujada de preus el nostre sou pujava en la mateixa proporció. D’aquesta manera, no apreciàvem minva en el nostre poder adquisitiu.
Aquest fet comportarà un empobriment, ja que amb el mateix salari tindrem menys accés als recursos. Tal vegada no ho apreciarem el primer o segon any, però a mesura que passen els anys l’empobriment serà més gran.
A partir d’ara, vinculant el nostre sou als pressuposts generals de l’Estat ens obliguen a ajustar-nos al que el govern de torn considere pressupostar en la partida per al pagament delegat i això suposarà una possible arbitrarietat del govern que estiga en el poder, ja que el sou dependrà de la voluntat política i no de criteris objectius, equitatius i justs com regulava fins ara l’IPC. Fins ara, el que estava pactat en el conveni s’havia de respectar puix era el marc de referència i, si pledejàvem, el jutge ens donava la raó. Actualment, per a canviar el salari pactat, l’administració de l’estat només ha de pressupostar a la baixa per a tindre la llei al seu favor.

2.- Article 69. Complement per incapacitat temporal.
Entenem que la patronal queda exonerada, una vegada més, d’abonar qualsevol quantitat econòmica.
En aquest article no queda gens clar com es lluitarà per un dret que teníem reconegut en l’anterior conveni V, en què, en l’article 68 punt 2, deia: per al professorat inclosos en la nòmina de pagament delegat la percepció del 100% de la seua retribució salarial total s’estendrà fins als 7 primers mesos de la incapacitat temporal.
L’aplicació de l’RDL 20/2012, de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat ha generat retallades en les nostres baixes on es vulnerava de manera flagrant l’article 68 dalt esmentat.
Pensem que en el nou conveni aquest punt no es resol de manera satisfactòria per als treballadors/res i deixa en mans de l’administració continuar aplicant l’RDL dalt assenyalat, a més deixa via lliure per a no poder reclamar judicialment un dret que teníem adquirit en l’anterior conveni.

Article 62 bis. Paga extraòrdinaria per antiguitat en l’empresa del personal docent en pagament delegat.
La disposició addicional 8a, apartat b, diu: en el supòsit d’ajornament dels efectes de la paga prevista en l’article 62 bis d’aquest conveni col·lectiu, s’habilita la comissió paritària per a procedir conforme a la legislació vigent al dit ajornamnet, al més prompte possible i prèvia comunicació d’alguna de les organitzacions signants d’aquest conveni col·lectiu legitimades en l’àmbit autonòmic, així com al seguiment i l’estudi dels acords que es pogueren assolir en les comunitats autònomes.
En tot cas, en les comunitats autònomes les organitzacions patronals i sindicals més representatives del sector hauran de signar acord sobre la paga extraordinària d’antiguitat amb les administracions educatives. Aquests acords establiran els termes en què s’adaptarà l’aplicació de l’article 62 en l’àmbit autonòmic perquè l’administració educativa faça efectiu aquest abonament.
Aquests acords seran remesos a la comissió paritària.

Aquesta disposició, tal com està redactada, dóna carta blanca perquè des de les administracions autònomes siguen part important en possibles negociacions autonòmiques en cas que no hi haja prou pressupost per a l’abonament de la paga d’antiguitat i, a més, el que considerem més perillós, entenem que subtilment s’ha eliminat directament de la redacció del conveni el dret per se de cobrament de la paga d’antiguitat i ens condemnen a possibles negociacions amb l’administració per a poder cobrar-la si no hi ha pressupost suficient. (Vegeu la disposició transitòria tercera.)
Quedarà doncs, a la bona voluntat de la Conselleria pactar o no pactar per a fer efectiu el pagament d’aquest complement.

Article 27. Jornada del personal docent del primer cicle d’educació infantil.
S’introdueix la regulació en el primer cicle d’infantil de 0-3 anys als centres concertats. Considerem que es produeix una de les agressions més notables és les condicions laborals, encara que els docents que ja estan treballant conserven els drets adquirits. Per a les noves contractacions s’aplicarà una regulació de jornada i vacances que quasi arriba a ser tant roïna com la que marca el XI conveni d’infantil.
Els treballadors/res que comencen a treballar en el 1r cicle d’infantil tindran un mes de vacances i 15 dies distribuïts al llarg de l’any –preferentment per Nadal i Setmana Santa.
El còmput horari anual serà de 1.362 per als mestres i de 1.620 per als educadors d’infantil, en lloc de 1.180 hores que tenen la resta de docents en la concertada. A més la jornada setmanal passa a ser de 32 i 38 hores en funció de la categoria.
Trobem que es genera un greuge comparatiu flagrant amb la resta de docents tenint més càrrega horària i menys vacances per any. 
Estem preparant un document comparatiu on expliquem amb detall els pros i contres del VI conveni amb l’anterior. Aquest document apareixerà a la guía d’inici de curs de concertada privada del proper curs 2013-14.

Descarrega’t una valoració ampliada del VI Conveni.

                                               

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR