GUIA DE LA REOBERTURA DELS CENTRES EN FASE 1

Amb enllaços a la normativa de referència

Intersindical

dijous 14 maig 2020 10:46 h

Normativa que ho regula:

Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius.

A qui afecta?

Només afecta als centres educatius que es troben en FASE 1.


Quan entra en vigor?

Dijous 14 de maig de 2020 a les 00.00.


Quina vigència té?

Mentre dure la Fase 1.


De què depén la fase en la estiga el centre educatiu?

Cada centre educatiu passarà de Fase segons el que s’haja determinat pel Govern Espanyol i depenent del Departament de Salut al qual depenga. Consulta de les localitats adscrites a cada Departament de Salut en aquest enllaç.


Qui i on s’ha establert l’obertura dels centres educatius que estan en fase 1?

Resolució d’11 de maig de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’autoritza l’obertura dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, per a la realització de determinades funcions administratives i de coordinació.

Els centres educatius en localitats en Fase 0 continuen tancats.


Qui determina el personal docent i el personal d’administració i serveis necessari treballar presencialment en la Fase 1?

La direcció del centre.


Quines tasques s’han de fer de forma presencial als centres en Fase 1?

Aquesta obertura de centres és només per a fer tasques de desinfecció i condicionament dels mateixos, i per a la realització de funcions administratives, així com tasques de coordinació necessàries establertes en la Resolució de 4 de maig de 2020, sempre que no es puguen realitzar telemàticament.

-Desinfecció i neteja.

-Recepció del material de protecció (EPI) i l’adquisició d’altres com mampares o cartelleria.

-Instal·lació de les mesures de protecció adquirides, senyalització necessària per a definir els itineraris de deambulació amb sentits diferents d’entrada i eixida i l’ús d’espais autoritzats.
Recepció de l’equipament i material facilitat per Conselleria.

-Atenció, amb cita prèvia, a l’alumnat o a les seues famílies a fi de retirar del centre material educatiu o d’un altre tipus necessari per a continuar les activitats lectives no presencials. Per a fer préstec d’equips informàtics disponibles dels centres i disminuir la bretxa digital.

-Preparació processos d’admissió, atenció a determinats grups d’alumnat que es puga fer segons instruccions en fase 2 per determinar, la realització de proves extraordinàries previstes en la Resolució de 4 de maig de 2020, així com proves d’avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.


Què he de tindre en compte en la Fase 1?

No podran convocar-se reunions presencials de claustre, consell escolar de centre i altres òrgans de coordinació didàctica que seguiran desenvolupant-se de forma telemàtica.

Només anirem presencialment a fer les tasques descrites en l’apartat anterior quan no es puguen efectuar mitjançant teletreball.

Quines persones no han de treballar presencialment en Fase 1?

Les persones que pertanyen a grups vulnerables per la COVID-19: diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys. Ho justificaran per mig d’una declaració responsable a la direcció del centre.

Les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament a causa d’un diagnòstic per COVID-19, o es troben en quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.


Qui elaborarà els Plans de contingència per a les fases següents?

La Conselleria d’Educació amb la participació dels representants del professorat i dels Comités de Salut i Seguretat Laboral, i amb l’assessorament de l’INVASSAT.


Quines són les mesures d’higiene i/o prevenció que cal aplicar en els centres educatius?

Les previstes en el document Mesures preventives enfront de l’exposició al coronavirus (SARS-COV-2) per al personal docent i no docent en les tasques de gestió a realitzar en els centres docents en la fase 1 del pla per a la transició, (annex de la mateixa resolució de 13 de maig de 2020).


També les que recull l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat:

• L’organització de la circulació de persones i la distribució dels espais haurà de modificar-se amb l’objectiu de mantindre les distàncies de seguretat.
• Es limitarà al màxim possible el treball en paper i la seua circulació.
• Els llocs d’atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els/les treballadores i els usuaris.
• Els centres educatius hauran de proveís als seus treballadors i treballadores del materials de protecció necessari per a realitzar les seues funcions.
• Neteja i desinfecció segons les següents indicacions:


- El/la director/a del centre educatiu i entitats haurà d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques e intensitat de l’ús dels centres.
- Es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de les portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, perxes, i altres elements de similars característiques.


Pautes:
• Gastar desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50)
• Després de cada neteja, ens desfarem dels materials EPIS de forma segura, i posteriorment rentant-nos les mans.
• Rentar entre 60 i 90 graus centígrads uniformes de treball o roba emprada de treballadors i treballadores en contacte amb clients.
• Realitzar tasques de ventilació periòdica, com a mínim de forma diària i de 5 minuts.
• L’ús de l’ascensor limitat al mínim imprescindible gastant preferentment les escales. Si és necessari el seu ús, només per una persona, o persona que precise assistència més acompanyant.
• Ús dels serveis només per una persona màxim, o persona que precise assistència més l’acompanyant. Es netejaran i desinfectaran com a mínim 6 vegades al dia.
• S’haurà de disposar de papereres amb tapa i pedal on depositar els mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús.


Qui proveirà de materials de protecció als centres públics i privats concertats?

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.


Qui és la persona responsable de complir les mesures d’higiene i/o prevenció per a tot el personal que treballa al centre (docent, d’administració i serveis)?

La direcció dels centres, que ha d’assegurar que tinguen permanentment a la seua disposició els materials facilitats.


Com s’ha d’actuar en cas que un treballador o treballadora presente símptomes en el centre?

Cal contactar immediatament amb el telèfon habilitat per a aquest efecte: 900300555.


El treballador o treballadora haurà de col·locar-se una mascareta i abandonar el seu lloc de treball. Cal contactar amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals per tal que adopte les mesures necessàries amb el personal que haja pogut estar en contacte amb aquesta persona.


Consulta ací les adreces i telèfons dels serveis de prevenció


Ací tens la guia en PDF:

Guia_RESOLUCIÓ_DE_13_DE_MAIG_DE_2020_reobertura_centres.pdf_.pdf


Ací pots descarregar-te un model de ‘Declaració responsable als efectes de la no-incorporació al bloc de treball durant la Fase 1 del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat’: 

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR