Evolució de les nòmines del conveni concertat des del 2015

STEPV

dimarts 29 gener 2019 09:46 h

2015 2016 2017 2018
CATEGORIA LABORAL SALARI BASE CRV SALARI MENSUAL TRIENNI CRV+1% SALARI MENSUAL CRV+1% SALARI MENSUAL CRV +1,5% SALARI MENSUAL + 0’25%*
TÈCNIC INFANTIL 1203,77 1203,77 32,34 - 1203,77 - 1203,77 - 1203,77 -
MESTRE INF 1ER CICLE 1576,59 - 1575,59 37,34 - 1575,59 - 1575,59 - 1575,59 -
EDUC. INF. PRIMARIA I ESPECIAL 1570,09 414,4 1984,73 37,56 434,50 2024,66 454,57 2024,66 484,96 2055,05 5,06
MESTRE 1ER CICLE ESO 1570,09 524,21 2094,30 37,56 546,48 2136,42 566,33 2136,42 598,98 2168,48 5,34
LLICENCIAT 1ER CICLE ESO 1706,95 517,52 2224,47 47,36 539,78 2269,22 562,27 2269,22 596,32 2303,27 5,67
LLICENCIAT 2on CICLE ESO I C. F F 1843,79 380,62 2224,47 47,36 402,95 2269,29 425,43 2269,29 459,49 2303,28 5,67
BATXILLER 1921,01 303,46 2224,47 47,36 325,72 2269,29 348,21 2269,29 382,26 2303,27 5,67

INCREMENTS EN LES NOSTRES NÒMINES:
Informar-vos que des de 2016 hem tingut uns increments salarials que, tot i no tenir taules salarials signades, Conselleria ha anat pagant a tots els docents en pagament delegat.  Els centres cooperativistes en pagament únic també han vist incrementada la partida destinada als salaris del professorat.
L’increment en els nostres salaris s’ha produït al COMPLEMENT RETRIBUTIU AUTONÒMIC VALENCIÀ (CRAV), el salari base i l’antiguitat no s’han modificat des de les últimes taules salarials que se signaren a nivell estatal, i tampoc en les darreres pujades salarials. El fet d’haver-se posat l’increment al CRAV ve donat per ser l’única partida que pot modificar Conselleria d’Educació mentre no se signen les taules salarials. També hem de dir que l’Administració, quan ens retallaren les nòmines en 2012 ho va fer precisament d’aquesta partida. Cal especificar que a nivell estatal cada comunitat autònoma va fer la retallada obligada pel govern central en una partida diferent.
L’increment sempre l’hem tret de sumar el SALARI BASE I EL CRAV i a partir d’aquesta suma incrementar l’1% en els exercicis de 2016 i 2017. 
En 2018 va haver un increment en la nòmina de juliol d’un 1’5% , més l’increment d’un 0’25% que restava i que se’ns aplicà a la nòmina de novembre de 2018.
Per treure aquest últim increment del 0’25% que es va aplicar a la nòmina de novembre de 2018, hem tingut que sumar el salari base i el CRAV de 2017. Aquest resultat ens dóna l’increment de l’1’75%, resultat que s’ajusta al que ens va anunciar el Director General de Centres i Personal en reunió de Comissió de Seguiment Concertada segons marcaven els Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana.
El resultat final ix en un 0’25% més al que marcaven el Pressupostos Generals de l’Estat.

LES RETRIBUCIONS 2018 QUEDEN DE LA MANERA SEGÜENT:

CATEGORIA LABORAL SALARI BASE CRV SALARI MENSUAL TRIENNI INCREMENT MENSUAL 0,25%
TÈCNIC INFANTIL 1203, 77 - 1203,77 32,34 -
MESTRE INF 1ER CICLE 1576,59 - 1575,59 37,34 -
EDUC. INF. PRIMARIA I ESPECIAL 1570,09 489,77 2059,86 37,56 5,06
MESTRE 1ER CICLE ESO 1570,09 603,48 2173,57 37,56 5,34
LLICENCIAT 1ER CICLE ESO 1706,95 601,75 2308,70 47,36 5,67
LLICENCIAT 2ON CICLE ESO I C F 1843,79 464,92 2308,71 47,36 5,67
BATXILLER 1921,01 387,69 2308,70 47,36 5,67

Tenim aleshores, un increment d’1’5% aplicat en el CRAV amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, a falta d’un nou increment del 0’25% que es farà efectiu amb caràcter retroactiu des del mes de juliol.
TOTS AQUESTS INCREMENTS, COM QUE NO HI HA TAULES SALARIALS, EN CASOS DE NO CONCERT LES EMPRESES ELS HAN FET EFECTIUS AMB CARÀCTER D’AVANÇAMENT ALS TREBALLADORS.

  • El 0’25% de 2018, que s’ha de sumar al CRAV.


LES RETRIBUCIONS 2019 QUEDEN DE LA MANERA SEGÜENT:
Com en aquests darrers anys, anem a tindre un increment en les nòmines dels treballadors/res en pagament delegat. Conselleria d’Educació el farà efectiu amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener com ha passat en l’exercici de 2018.
Ressaltar que aquest augment de les nòmines sempre vindrà en el CRAV, sempre i quan no es signen a Madrid les taules salarials que actualitzen el salari base. En aquest cas caldria recalcular el salari base i el CRAV, adequant-lo al que es signarà en el conveni estatal, si no és així, el salari mensual brut seguirà sent el mateix.
Enguany la quantia d’aquest increment serà del 2’25% i depenent de l’evolució econòmica podrà veure’s incrementat en un 0’25% per pressupostos i un altre 0’25% des de Conselleria d’Educació a partir del mes de juliol. En total podem tindre un increment salarial del 2’75%, que queda de la següent manera:

CATEGORIA LABORAL SALARI BASE CRV SALARI MENSUAL TRIENNI INCREMENT MENSUAL 0,25%
TÈCNIC INFANTIL 1203, 77 - 1203,77 32,34 -
MESTRE INF 1ER CICLE 1576,59 - 1575,59 37,34 -
EDUC. INF. PRIMARIA I ESPECIAL 1570,09 538,55 2108,64 37,56 5,06
MESTRE 1ER CICLE ESO 1570,09 654,94 2225,03 37,56 5,34
LLICENCIAT 1ER CICLE ESO 1706,95 657,36 2364,31 47,36 5,67
LLICENCIAT 2ON CICLE ESO I C F 1843,79 520,53 2364,32 47,36 5,67
BATXILLER 1921,01 443,30 2364,31 47,36 5,67

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR