Innovació

Procediments per a projecte de reforç Pla Èxit II

ORDE 10/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres públics d'Educació Secundària del projecte experimental de reforç educatiu extraordinari per a la millora de l'èxit escolar Pla Èxit II en el curs 2013-2014. [2014/1255]

projecte pla èxit ii innovació

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt: Saguntina Domus Baebia

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza el funcionamient d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2012-2013. [DOCV 11/10/2012]

saguntina domus baebia sagunt innovació cultura clàssica

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Programa experimental Club dels Deures

ORDE 70/2013, de 28 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en els cen- tres docents sostinguts amb fons públics, d’Educació Pri- mària, de la ciutat de Castelló de la Plana. [2013/6943]

programa experimental innovació club dels deures

 Atenció a la diversitat

PDF

Ús de les tauletes tàctils

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca un programa experimental per al foment de l’ús de llibres de text en dispositius electrònics deno- minats tauletes tàctils, en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant els cursos escolars 2013-2014 i 2014-2015. [2013/6268]

tauletes tàctils innovació

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa

ORDE de 22 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació,per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2008-2009, així com els Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa (DOCV 05/05/08).

projectes ordre investigació innovació ajudes 2008

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF