Funcionaris de l'estat

Aprovació del text refòs de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris de l’Estat

Reial Decret 4/2000, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

text refós seguretat social reial decret funcionaris de l'estat funcionaris 2000

 Funció Pública Educativa

PDF

Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l’administració de l’Estat

Reial Decret 33/1986, pel qual s'aprova el reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l'administració de l'Estat.

reial decret reglament disciplinari funcionaris de l'estat 1986

 Funció Pública Educativa

PDF