Organització CEIPs

S’integren el CEIP Ausiàs March i el CEIP Casablanca de la localitat d’Elx.

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'integren el CEIP Ausiàs March, codi de centre 03012049, i el CEIP Casablanca, codi de centre 03004697, tots dos de la localitat d'Elx.

integració ceip

PDF

Es crea l’Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle de Novelda.

DECRET 104/2023, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es crea l'Escola d'Educació Infantil de Primer Cicle de Novelda.

novelda ceip

PDF

S’integra l’Escola Infantil Maestro Gratiniano Baches en el Col·legi d’Educació Primària Maestro Salvador Ruso

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'integra l'Escola Infantil Maestro Gratiniano Baches, amb codi de centre 03012621, en el Col·legi d'Educació Primària Maestro Salvador Ruso, amb codi de centre 03012323, tots dos de Torrevieja.

maestro salvador ruso maestro gratiniano baches

PDF

Organització i funcionament en les escoles d’ Infantil de segon cicle i primària del curs 2013-201

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària durant el curs 2013-2014. [2013/8018]

organització dels centres infantil i primària 2013-14

PDF

Requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l’Infantil

DECRET 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 14/01/09).

requisits infantil decret 2009

PDF

Programa experimental de l’ús de l’uniforme escolar

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2008, de la directora general d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s’aprova i regula el Programa experimental per a l’estudi dels avantatges en l’àmbit educatiu de l’ús de l’uniforme escolar (DOCV 08/09/2008).

uniforme resolució programa experimental 2008

PDF

Regulació de l’horari de Primària

Ordre de 28 d’agost de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’Educació Primària.

regulació primària ordre horari 2007

PDF

Requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyances escolars de règim general.

Reial Decret 1537/2003, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartesquen ensenyances escolars de règim general.

requisits reial decret règim general ensenyaments centres docents 2003

PDF

Reglament orgànic i funcional de les escoles d’educació infantil i dels col·legis de Primària

Decret 233/1997, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de les escoles d'educació infantil i dels col·legis d'educació primària.

reglament primària organització dels centres normativa comuna infantil decret 1997

PDF