Comissió de seguiment de concertada

STEPV aconsegueix que aparega en acta la pròrroga per al 2024 de l’acord de Jubilació Parcial

dimecres 14 febrer 2024 13:06 h

En reunió de Comissió de Seguiment de la concertada celebrada aquest matí 14 de febrer, el Director General, Jorge Cabo, ens ha comunicat als membres de la comissió de seguiment que fa constar en acta el redactat següent que apareix en els pressupostos de la Generalitat, concretament en article de la Llei 8/2023 del 27 de desembre per a l’exercici del 2024 sobre la pròrroga de la jubilació parcial del sector que diu així:

“A partir del 1 de enero de 2024, la Administración educativa financiará el coste en la cotización de la jubilaciones parciales del personal docente incluido en pago delegado, en el que el trabajador reduzca su jornada y salario entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%, siempre que haya estado de alta en el citado sistema al menos los seis años inmediatamente anteriores al momento de acceder a la jubilació…”

D’aquesta manera dona per fet que no cal més tràmits legals i tota persona treballadora del sector que ha d’accedir a la seua jubilació parcial durant l’any 2024 la pot sol·licitar en el seu centre educatiu sense cap dificultat, segons marca l’article 11.6 de la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2024.

Seguidament ha passat a explicar les novetats que s’han introduït en l’Ordre d’Admissió d’Alumnat. Des d’STEPV hem rebatut algunes d’aquestes novetats com ara la nostra oposició a canviar la zonificació escolar i aplicar el districte únic en el decret d’admissió sense cap marge ni possibilitat de negociació del decret per part dels sindicats.

No obstant açò hem fet algunes esmenes a l’ordre d’admissió que es negociava hui, són les següents:

-Art. 27. Punt.1. Apartat de sol·licitud de plaça (procediment electrònic), hem comentat que no ha de suposar una feina extra per als centres i que s’aplique el mateix procediment que fan en els ajuntaments, on s’habiliten llocs i accés a internet, inclús ajuda tècnica per a les famílies que no tenen o no poden accedir a la tecnologia adequada per tramitar el que necessiten als centres.

-Hem demanat la supressió de l’article 38 de “Circumstància específica” que pot afegir el consell escolar de centre educatiu. Entenem que aquest punt no es basa en cap criteri objectiu i a més s’escapa al control de la pròpia administració, deixant en mans dels centres la tria de l’alumnat.

-Art. 43 i 44. Considerem com a novetat positiva -introduïda tant en el decret com en l’ordre-, la possibilitat que l’alumnat que opte per la reserva de places per necessitats educatives especials (NEE) o per compensatòria, si hi ha més demanda d’aquestes places que oferta, es puga reincorporar al centre per la via ordinària i no per la reserva.

-Art. 46. Criteris d’admissió per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en centres d’Educació Especial.
Hem proposat que canvien el punt 9 família monoparental i l’avancen al punt 8, atès que el criteri de família nombrosa ja es valora i puntua també pels germans.

Al torn obert de paraula:

El dg ens ha informat que a la circular 4 que s’enviarà als centres, apareix ja la possibilitat que la/el docent en pagament delegat dels centres concertats puga accedir a la plataforma OVIDOC.

STEPV en el seu torn ha proposat el següent:

- L’homologació de l’increment del 0’5% salarial amb els seus endarreriments generats de des l’1 de gener de 2023,i que es va publicar el passat 7 de febrer al BOE. El dg ens ha contestat dient que prèviament a l’aplicació en la nòmina, s’ha d’aprovar pel Consell de govern autonòmic i una vegada estiga aprovat pel Consell faran l’abonament en nòmina d’aquesta pujada.

-Seguidament STEPV li ha fet la següent consulta al dg.
En el cas de demanar el permís parental no retribuït de 8 setmanes, la conselleria ens aplicarà la mateixa fórmula de la lactància compactada la qual ens retrotrau la part proporcional dels diners, en el cas que la persona treballadora es demane a continuació una excedència? Li hem recordat que aquesta fórmula bé regulada en l’Ordre de Pagament Delegat i en l’Acord de Lactància que tenim actualment vigent.

La Subdirectora de centres concertats arreplega la consulta i ens contesta que faran la pregunta a Financiació de centres concertats.
La no negociació de la nova ordre de pagament delegat implica que qualsevol casuística no arreplegada en aquesta ordre porte a problemes i confusions a l’hora de saber com actuar davant aquestes situacions de permisos. STEPV ha insistit de nou en la urgència de la negociació d’aquesta ordre per evitar aquestes situacions.

 

Etiquetat com a


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR