Per una escola pública de qualitat

No a la reforma Wert

Aturem la LOMQE

La reforma educativa, una de les lleis amb menys suport de la història democràtica, segueix vigent. STEPV segueix denunciant-la per injusta, antidemocràtica, classista i privatitzadora del sistema educatiu.STEPV presentarà recurs al decret de currículum de secundària

11 / 08 / 2022 | STEPV

L’obligatorietat dels àmbits en 1r d’ESO motiva la presentació del recurs, molt a pesar del Sindicat, que no és contrària al model d’ensenyament per àmbits però sí a l’obligatorietat


STEPV davant la modificació de l’EBAU

28 / 07 / 2022 | STEPV

Després de més de 40 anys el Ministeri d’Educació presenta un esborrany que reforma de manera global les proves d’accés a la universitat, les conegudes com a EBAU


STEPV es reuneix amb l’Associació de Professionals de l’Ensenyament de Física i Química

26 / 05 / 2022 | STEPV

L’associació ha traslladat al Sindicat les seues propostes respecte a l’esborrany del currículum i les seues reivindicacions per a millorar la impartició de l’assignatura


STEPV es reuneix amb Pétasos, l’associació de professorat de grec i llatí, i la FVEC

17 / 05 / 2022 | STEPV

Cultura Clàssica pràcticament desapareix de la proposta curricular de la Conselleria


STEPV es reuneix amb l’associació de professorat d’economia (APACEPV)

17 / 05 / 2022 | STEPV

Les matèries associades a l’especialitat d’Economia també perden hores lectivesCartell explicatiu del nostre rebuig a la LOMQE

Les retallades econòmiques en el sector educatiu —precarització del treball docent, reducció i supressió de beques, transport, ajudes al menjador, massificació d’alumnat...— estan obrint el camí a una reforma, la Llei de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), que és l’expressió del programa neoliberal màxim adoptat pel govern espanyol, en benefici de la iniciativa privada.

Cartell explicatiu
Cartell Aturem la LOMQE

Vídeos


Vídeo de la Red Española de Filosofía, la facultat de Filosofia de la Universidtat de València i el professor Ángel Vallejo (STEPV) en suport a la presència de l'assignatura de Filosofia en secundària.


Prezzi: La LOMQE, per la Plataforma CRIDA de les Illes Balears


LA LOMQE contrataca. Plataforma STOP Ley Wert.


LOMQE: una llei perversa. Mª Ángeles Llorente en l'IES Marjana de Chiva


Cap on va l'escola pública. Xarrada de Jaume Carbonell a la seu d'Intersindical Valenciana el 29 d'octubre de 2012.


Mª Ángeles Llorente (IES Hoya de Buñol) en la comissió parlamentària sobre fracàs escolar


Anàlisi crític de la LOMQE, per M. Ángeles Llorente


Prezzi d'Alícia Martí sobre la LOMQE


Pasi Sahlberg sobre el GERM

El Global Education Reform Movement (GERM) està infectant els nostres sistemes educatius a base de tests, competitivitat i mercantilització. L'ideòleg del sistema educatiu finés, Pasi Sahlberg denuncia el GERM i explica l'èxit de Finlàndia (en anglés).


La LOMQE segons Tonucci


Xarrada de Beatriz Quirós (SUATEA d'Astúries)


Campanya de Yo Soy Pública


Entrevista a Jurjo Torres, Catedràtic de Didàctica y Organització Escolar, sobre la Reforma Educativa de Wert.


Recortar en educación es recortar en futuro. Es hora de luchar (USTEA)


Presentació sobre la LOMQE elaborada per l'Sterm

portada guia no a la lomqe

Aturem la LOMQE

STEPV proposa a la comunitat educativa mesures per a la inaplicació de la reforma: elecció d'assignatures, avaluació, exigència de recursos i foment de la participació i l'autonomia dels centres.

Document amb les mesures


Allioli 252

abril 2013
Volum extra conjunt de Docència, revista d'USTEC, Pissarra, revista d'STEi, i Allioli sobre la LOMQE.

Allioli 251

Gener 2013
El MInisteri ven una imatge deformada del sistema educatiu per justificar la reforma.

Allioli 250

octubre 2012
En aquest número analitzem l'avantprojecte reforma educativa del ministre Wert, la LOMQE. Incidències de l'inici de curs.


Desplegament normatiu de la LOMQE


RD d’ampliació del calendari d’implantació de la LOMQE

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
RD sobre avaluacions finals d’ESO i batxillerat

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

PDF
Currículum de secundària i batxillerat

DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

PDF
Regulació de les proves d’avaluació individualizada de 3r. de primària

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2015, del director general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s’establixen les condicions específiques per a la realització de les proves de l’avaluació individualitzada de tercer de Primària, del curs 2014-2015, en els centres educatius regulats per l’Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix l’organització, estructura i funcionament d’un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.

PDF
Conveni MEC-País Valencià per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Conveni MEC-Madrid per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Conveni MEC-Astúries per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Conveni MEC-Illes Balears per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Conveni MEC-La Rioja per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Conveni MEC-Galícia per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Conveni MEC-Extremadura per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Conveni MEC-Castella-la Manxa per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Conveni MEC-Canàries per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Conveni MEC-Aragó per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
conveni MEC Andalusia per a la implantació de FP Básica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Competències, continguts i criteris d’avaluació de primària, secundària i batxillerat

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

PDF
Currículum bàsic de secundària i batxillerat

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

PDF
Currículum bàsic de secundària i batxillerat

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

PDF
Proves de l’avaluació individualitzada de 3r. de Primària, i proves diagnòstiques d’ESO

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de les proves de l'avaluació individualitzada de tercer de Primària, i les proves d'avaluació de diagnòstic de primer i quart de Primària i de segon d'Educació Secundària Obligatòria, del curs 2014-2015, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es nomenen els membres de la comissió de seguiment i control i de la comissió tècnica i es donen instruccions per a l'elaboració de les proves. [2014/11567] (pdf 205KB)

PDF
Correcció d’errades al currículum de Primària

Orden ECD/774/2014, de 12 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa.

PDF
Currículum d’Educació primària del Ministeri d’Educació

Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa.

PDF
Reial decret sobre FP Bàsica

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

PDF
Currículum bàsic de primària

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.

PDF
LOMCE: Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (BOE)

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF
Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa

Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, aprovada pel Congrés dels Diputats el 28 de novembre de 2013.

PDF

La ciutadania no accepta la llei Wert

Comunicat conjunt de la plataforma STOP LEY WERT i el Fòrum Mundial de l'Educació (FME) on reclamen la retirada de la LOMQE, la destitució de Wert i l'obertura d'un nou procés que desemboque en el consens de tota la societat al voltant d'una llei educativa.
Descarrega't el PDF (234KB)

10 razones para rechazar la contrarreforma educativa del PP

Document elaborat per la Confederació d'STEs.
Descarrega't el PDF (153KB)

Altres documents


Model de manifest per als claustres i els consells escolars

Document per què diferents instàncies de la comunitat educativa manifeste el seu rebuig a la LOMQE

Descarrega't el document en format text editable

Wert: qualitat i Nobels ´low cost´

Article d'opinió de Miquel Coll i Alfons Esteve, membre d'STEPV, publicat al diari Información d'Alcant, el dia 9/6/2013.


Reducir, privatizar, jerarquizar

Article d'opinió d'Antonio Ñacle, membre d'STEPV, publicat al diari Información d'Alcant, el dia 15/5/2013.


Wert intenta dinamitar la Universitat Pública. No a una universitat antidemocràtica i al servei del capital.

STEPV denuncia que l’informe d’experts del ministre WERT “Propuesta para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” suposa un avanç més en la croada particular empresa pel PP amb la finalitat d’acabar amb tots els serveis públics, que en aquest cas té com a objectiu específic les universitats públiques.


Manifest per la retirada de la LOMQE

Manifest signat per professores i professors de Sociologia de l'Educació del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València

Descarrega't el PDF

Valoració de la LOMQE d'Europa laica

"La LOMQE recoge demandas escandalosamente regresivas impuestas por el sector privado y confesional"

Descarrega't el PDF

Premisses ideològiques de la LOMQE

Anàlisi de les bases filoòiques i pedagògiques de la reforma Wert.

Análisis sobre la ley Wert

Document elaborat per l'STEPV de la Vega Baja.

Avantprojecte de la reforma educativa (LOMQE)

Descarrega't el PDF

Aportaciones del Consejo Escolar del IES Hoya de Buñol-Chiva al debate sobre el el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del gobierno

Descarrega't el PDF

Manifest 'Por otra política educativa'

Manifest signat per les autoritats més significatives de la pedagogia crítica, reunides aSevilla el 26 i 27 d'octubre de 2012. STEPV el subscriu també i convida a tota la comunitat educativa a adherir-s'hi.

Petició de retirada de l'avantprojecte de la LOMQE en change.org.

Signa la petició al ministre Wert perquè retire l'avantprojecte de la LOMQE i accepte un debat sobre l'educació que necessitem amb la comunitat educativa.

STEPV dóna suport al manifest de PEAPT pel manteniment de la tecnologia en la LOMQE

STEPV ha signat el manifest de la Plataforma Estatal d'Associacions del Professorat de Tecnologia que adjuntem pel manteniment dels estudis de Tecnologia en ESO i de la modalitat de Ciències i Tecnologia en Batxillerat amb les matèries de Tecnologia Industrial I i II i Electrotècnia. La PEAPT ha iniciat aquesta campanya de recollida d'adhesions que podeu trobar a http://peapt.blogspot.com.es/

Petició al ministre Wert de la no supressió de l'assignatura d'ètica

Signa la petició en change.org.