Tribunals

Es modifica l’annex del Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per ser-veis extraordinaris

DECRET 7/2023, de 27 de gener, del Consell, pel qual es modifica l’annex del Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris. [2023/970]

tribunals retribucions

 Retribucions

PDF

Dietes per assistència als tribunals d’oposició i concursos, o altres òrgans de selecció de personal

BOE nº2, 3 de gener de 2005, annex VIII, dietes per assistència als tribunals d'oposició i concursos, o altres òrgans encarregats de la selecció de personal.

tribunals oposicions dietes boe assistència annex 2005

 Oposicions

PDF