Sistema educatiu

Llei 7/2023, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat

LLEI 7/2023, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [CAPITOL VI. Secció 2ª (Programa Edificant) i 3ª (Suspensió del plurilingüisme en el Sistema Educatiu Valencià en termes municipals de predomini lingüístic castellà). DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera i Segona]

suspensió del plurilingüisme sistema educatiu gestió administrativa

 Conselleria d’Educació

PDF

Llei de plurilingüisme en el sistema educatiu valencià

LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.

sistema educatiu plurilingüisme llei 42018 llei 2018

 Plurilingüisme

PDF