Formació profesional

Es creen els Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius Específics Digital Docent i Centre d’Innovació Digital Avançat

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2022, de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen els Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius Específics Digital Docent i Centre d'Innovació Digital Avançat de la Comunitat Valenciana.

formació profesional

 Cefire

PDF

Adaptació amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

formació profesional adaptació curricular

 Atenció a la diversitat

 FP Cicles Formatius

PDF

Currículum CFGS: Tècnic o Tècnica Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

DECRET 39/2022, de 8 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

formació profesional currículum cicles formatius

 FP Cicles Formatius

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

DECRET 38/2022, de 8 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

formació profesional currículum cicles formatius

 FP Cicles Formatius

PDF

Provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de director o directora de centres integrats públics de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de director o directora de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

formació profesional equip directiu

 Equip Directiu

PDF