Ensenyaments artístics superiors

Ensenyaments artístics superiors: instruccions per al curs 2019-20

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-2020, en els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors

instruccions ensenyaments artístics superiors 2019-20

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions d’inici de curs 2018/19: Ensenyaments artístics superiors

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2018, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-2019 als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.

instruccions inici de curs instruccions ensenyaments artístics superiors 2018

 Instruccions inici curs

PDF

Regulació de les borses d’ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, Dansa i Música

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, Dansa i Música.

resolució ensenyaments artístics superiors borses de treball art dramàtic, dansa i música 2017

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Currículum de Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pedra

DECRET 14/2017, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pedra, pertanyent a la família professional artística d’Escultura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

tècniques escultòriques pedra ensenyaments artístics superiors currículum arts plàstiques i disseny

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ordenació dels ensenyaments artístics superiors

Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

reial decret ordenació universitària ensenyaments artístics superiors boe

 Universitat

PDF

Taules d’equivalència de crèdits en ensenyaments artístics superiors de grau

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2011, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s'aproven les taules d'equivalència per al reconeixement individualitzat de crèdits en ensenyances artístiques superiors de grau en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2011/10455]

taules d'equivalències ensenyaments artístics superiors crèdits 2011

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Reconeixement i la transferència de crèdits per a les ensenyances artístiques superiors

DECRET 69/2011, de 3 de juny, del Consell, pel qual es regula el reconeixement i la transferència de crèdits per a les ensenyances artístiques superiors. [2011/6526]

ensenyaments especialitzats i superiors ensenyaments artístics superiors crèdits

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau en Arts Plàstiques

Reial Decret 634/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Arts Plàstiques en les especialitats de Ceràmica i Vidre establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret ensenyaments artístics superiors ceràmica i vidre boe 2010

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny

Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret ensenyaments artístics superiors disseny boe 2010

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau en Dansa

Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Dansa establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret ensenyaments artístics superiors dansa boe 2010

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau en Música

Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret música ensenyaments artístics superiors boe

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic

Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret ensenyaments artístics superiors boe art dramàtic 2010

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF