Borses de treball

Regulació de les borses d’ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, Dansa i Música

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, Dansa i Música.

resolució ensenyaments artístics superiors borses de treball art dramàtic, dansa i música 2017

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Adjudicació setmanal de llocs de treball i petició de província preferent

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual es regula el procediment d’adjudicació setmanal de llocs de treball en règim d’interinitat durant el curs 2010/2011 i de petició de província preferent (DOCV 16/03/2011).

resolució preferència de província borses de treball adjudicacions 2011

 Borses de treball i professorat interí

PDF

Sistema de provisió de llocs de treball

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d’Educació, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals pel que s’establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat (DOCV 30/11/2010).

resolució provisió borses de treball 2010

 Borses de treball i professorat interí

PDF