Borses de treball i professorat interí

Modificació del procediment d’adjudicacions de difícil cobertura

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.

resolució procediment modificació difícil cobertura adjudicacions 2020

PDF

Publicació sobre les condicions per a impartir les matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat que haurà de complir el personal funcionari interí docent

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació de l'Acord subscrit entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals sobre les condicions per a impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball.

publicació personal funcionari interí matèries curriculars condicions 2020

PDF

Addenda a l’acord de professorat interí de 2010

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'Addenda subscrita per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

borses de treball i professorat interí addenda acord professorat interí 2015 2010

PDF

Aragó: Règim de provisió de lloscs de professorat interí

DECRETO 51/2014, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de provisión de puestos de trabajo de funcionarios docentes no universitarios por personal interino en la Comunidad Autónoma de Aragón.

aragó

PDF

Correcció d’errades de la resolució de l’acord de professorat interí de 2013

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'abril de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'Acord subscrit el 3 d'abril de 2013 per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals pel qual s'establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.

correcció d'errades acord professorat interí 2013

PDF

Acord de professorat interí 2013

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'Acord subscrit el 3 d'abril de 2013 per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals, pel qual s'establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.

resolució borses de treball i professorat interí acord professorat interí 2013

PDF

Resolució de borses extraordinàries FP inicial, idiomes i artístics

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les ensenyances de formació professional inicial, les ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes. [2012/6226] (pdf 254KB)

formació professional inicial ensenyaments artístics ensenyament idiomes borses

PDF

Adjudicació setmanal de llocs de treball i petició de província preferent

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual es regula el procediment d’adjudicació setmanal de llocs de treball en règim d’interinitat durant el curs 2010/2011 i de petició de província preferent (DOCV 16/03/2011).

resolució preferència de província borses de treball adjudicacions 2011

PDF

Sistema de provisió de llocs de treball

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d’Educació, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals pel que s’establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat (DOCV 30/11/2010).

resolució provisió borses de treball 2010

PDF

Resolució provisió llocs de treball en règim d’interinitat

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 1993, del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'acorda la publicació del pacte subscrit per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les organitzacions sindicals, per a la provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.[1993/928543] (pdf 342KB)

resolució interins acord professorat interí 1993

PDF