Interins

Resolució provisió llocs de treball en règim d’interinitat

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 1993, del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'acorda la publicació del pacte subscrit per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les organitzacions sindicals, per a la provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.[1993/928543] (pdf 342KB)

resolució interins acord professorat interí 1993

 Borses de treball i professorat interí

PDF