Borses

Resolució de borses extraordinàries FP inicial, idiomes i artístics

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les ensenyances de formació professional inicial, les ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes. [2012/6226] (pdf 254KB)

formació professional inicial ensenyaments artístics ensenyament idiomes borses

 Borses de treball i professorat interí

PDF