Competència professional

Correcció d’errades procediment específic per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals

...de la Resolució de 16 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, el procediment específic per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Fusta, Moble i Suro, per a la qualificació MAM059_2 Instal·lació de mobles.

experiència laboral competència professional 2023

 FP Cicles Formatius

PDF

Avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral

DECRET 3/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura organitzativa i el procediment d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral o formació no formal.

formació no formal experiència laboral decret competència professional avaluació 2018

 FP integrada i Centres integrats

PDF