1992

Article sisé del Decret 20/1992, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària.

Article sisé del Decret 20/1992, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a la Comunitat Valenciana.

valencià primària decret currículum 1992

 Valencià

PDF

Instruccions que regulen l’organització i el funcionament dels centres docents

Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el funcionament dels centres docents que imparteixen ensenyaments del segon cicle d’Educació Infantil, Pre-escolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, mantinguts amb fons públics i que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. (DOGV 15-7-1992)

organització ies organització ceip instruccions inici de curs col·legis d'educació infantil i primària centres de formació professional específica centres d'educació secundària 1992

 Instruccions inici curs

PDF

Decret 20/1992, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a la Comunitat Valenciana

Decret 20/1992, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a la Comunitat Valenciana

primària decret currículum 1992

 Educació Primària

PDF

Currículum de l’educació infantil

Decret 19/1992, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a la Comunitat Valenciana.

infantil decret currículum 1992

 Educació Infantil

PDF

Constitució dels consells escolars dels centres concertats 1992

Ordre de 27 de novembre de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre constitució dels consells escolars dels centres docents concertats.

ordre consells escolars centres concertats 1992

 Consells escolars

PDF