DOGV Capçaleres

DOGV del 01 juliol 2021

DOGV de 01/07/2021, Núm 9118

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, convocat per la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2021/7251]

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es nomenen els assessors i les assessores de formació de centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana. [2021/7253]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 18 de juny de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-39/2021 per obligacions contretes en 2020. [2021/7272]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 18 de juny de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-40/2021 per obligacions contretes en 2018. [2021/7273]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 18 de juny de 2021, del Consell, d’autorització de l’expedient de rescabalament 03-41/2021 per obligacions contretes en 2020. [2021/7275]