Trasllats

Convocatòria del concurs de trasllats d’Inspecció 2020/21

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris i de funcionàries docents del cos d'inspectors o inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors o inspectores d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

resolució inspecció convocatòria concurs de trasllats 2020

PDF

Convocatòria del concurs de trasllats 2019-20: inspecció educativa

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de places de personal funcionari docent del cos d’inspectors i inspectores al servei de l’Administració educativa i d’inspectors i inspectores d’Educació, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

resolució inspecció educativa convocatòria concurs de trasllats 2019-20

PDF

Convocatòria del concurs de trasllats 2018/19: inspecció educativa

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d’inspectors i inspectores al servei de l’Administració educativa i d’inspectors i inspectores d’educació, per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

inspecció educativa convocatòria concurs de trasllats cgt 2018

PDF

Convocatòria del concurs de trasllats d’inspecció

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació, per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

inspecció educativa convocatòria concurs de trasllats 2017

PDF

Concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d’inspectors 2016-17

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

trasllats inspecció educativa concurs estatal concurs de trasllats 2016-2017

PDF

Convocatòria del concurs de trasllats d’inspecció educativa 2012/13

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. [2012/9977] (pdf 445KB)

inspecció educativa concurs de trasllats 2012-13

PDF

Normativa estatal per al concurs de trasllats del curs 2012/13

Orden ECD/2107/2012, de 27 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2012/2013, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

concurs estatal concurs de trasllats 2012-13

PDF

Classificació dels llocs de treball docent d’especial dificultat infantil i primària 2007-08

ORDE d’1 d’abril de 2008, de la Conselleria d’educació, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d’especial dificultat de centres públics d’educació infantil i primària per al curs 2007-2008.

primària ordre llocs de treball infantil especial dificultat classificació 2008

PDF

Concursos de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents

Reial Decret 2112/98, pel qual es regulen els concursos de trasllats d'àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents.

reial decret provisió de places estatal cossos docents concurs de trasllats 1998

PDF

Llei 24/1994, sobre provisió de llocs de treball de funcionaris docents.

Llei 24/1994, sobre provisió de llocs de treball de funcionaris docents.

provisió llocs de treball llei funcionaris docents 1994

PDF

Reial Decret 1027/1993, pel qual es regula l’acció educativa a l’exterior.

Reial Decret 1027/1993, pel qual es regula l'acció educativa a l'exterior.

trasllats reial decret acció educativa a l'exterior 1993

PDF