Títols

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Comercialització de Productes Alimentaris

DECRET 56/2024 de 20 de maig, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Comercialització de Productes Alimentaris.

tècnic o tècnica grau mitjà currículum comercialització de productes alimentaris cicle formatiu

PDF

LLEI 2/2008, de 17 d’abril del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.

LLEI 2/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.

títols llei educació superior acrditacions 2008

PDF

Anticipació de l’aplicació de l’avaluació, promoció i requisits per al títol de graduat en ESO.

Ordre de 3 de juny de 2004, que modifica l'ordre de 3 d'octubre de 2003, per la qual s'anticipa l'aplicació de l'avaluació, la promoció i els requisits per a l'obtenció del títol de graduat en ESO.

títols requisits promoció ordre graduat en eso avaluació 2004

PDF

Títols de superiors de dansa.

Reial Decret 169/2004, pel qual s'estableixen els requisits pe a obtindre l'equivalència entre els estudis complets de dansa anteriors a la llei orgànica 1/1990 i els estudis superior de dansa regulats per aquesta llei, i s'estableixen els complements de formació per a l'obtenció del títol superior de dansa.

títols reial decret dansa 2004

PDF

Reial Decret 118/2004, pel qual es regula el títol d’especialització didàctica.

Reial Decret 118/2004, pel qual es regula el títol d'especialització didàctica.

títols reial decret especialització didàctica 2004

PDF

Homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

Reial Decret 49/2004, sobre homologació de plans d'estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

títols reial decret plans d'estudis homologació 2004

PDF

instruccions sobre l’homologació i revalidació de títols i estudis estrangers d’educació no univer.

Resolució de 26 de febrer de 2003, per la qual es donen instruccions per a l'aplicació de l'ordre 3305/2002 sobre l'homologació i revalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària.

títols revalidació resolució instruccions homologació estudis estrangers 2003

PDF

Condicions bàsiques que han de reunir les proves per a tècnic i tècnic superior de FP.

Reial Decret 942/2003, pel qual es determinen les condicions bàsiques que han de reunir les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de formació professional específica.

títol titol tècnic superior tècnic reial decret proves fp condicions bàsiques 2003

PDF