Procés d'estabilització extraordinari 2022-23

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés del procés d'estabilització extraordinari.

Procés d'estabilització extraordinari 2022-23

Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Preguntes i respostes sobre les places desertes en la llista definitiva del concurs de mèrits després de revisar els recursos

02 agost 2023

El sindicat ha preparat dos models de recurs, un per a reclamar les places desertes i un altre per a les persones que han renunciat a Catalunya i no apareixen adjudicades al País Valencià, malgrat haver obtingut plaça

Aquest matí representants d’STEPV han acudit a la Conselleria per preguntar sobre les llistes de l’1 d’agost, amb el resultat següent:

1.- Per què han quedat tantes places desertes (segons càlculs del sindicat, 305 exactament, tal i com vam preveure quan es va publicar la llista de persones seleccionades en juny)?
Per les renúncies de les persones a les quals els havien adjudicat en la llista definitiva anterior places en més d’una especialitat. Això s’ha notat molt en les especialitats de formació professional, on han arribat a renunciar més de 20 persones en alguna especialitat.
Els recursos presentats per persones que s’havien quedat sense adjudicar no han sigut suficients per cobrir eixes places i, una vegada han renunciat ja no s’ofereixen a la persona següent que queda sense plaça.
STEPV s’oposa a aquest criteri i considera que les places desertes s’han d’adjudicar a les següents persones de la llista perquè no es perda cap plaça, per això es va convocar una concentració el passat 23 de juny a la Conselleria d’Educació).

2.- Per què hi ha gent que ha renunciat a la plaça adjudicada a Catalunya (sobretot) i no apareix al llistat del País Valencià?
Hi ha moltes persones que no van acceptar la plaça al País Valencià quan es va publicar la llista definitiva de persones seleccionades a juny, ni tampoc van enviar la renúncia a Catalunya. La resolució del llistat de persones seleccionades deia clarament que s’havia d’acceptar la plaça d’ací i presentar per tràmit Z la renúncia a Catalunya.
El Sindicat ha preparat un recurs de reposició específic per a les persones afectades per aquesta situació o bé en cas que hagueren acceptat la plaça al País Valencià i presentat també la renúncia i no consten en el llistat, si és el cas.

3.- Què han de fer les persones que presenten el recurs de reposició a la nova llista de l’1 d’agost?
Si formen part de les llistes d’interinatge poden sol·licitar plaça com a interina mentre esperen que es resolga el nou recurs a la llista de l’1 d’agost. Des del sindicat recomanem aquesta opció. Si a finals d’agost o a setembre es resol favorablement el recurs de reposició simplement es canviaria la situació administrativa de la persona, d’interina a funcionària de carrera, però ja tindria un lloc de treball adjudicat.

Notes i models de recurs de reposició
1.- És possible que una persona adjudicada inicialment en la llista de juny ara no aparega en la d’agost. És possible que siga perquè ha sigut substituïda per una persona a la qual li han admès el recurs d’alçada i per això ha perdut la plaça. Si alguna persona no es troba en cap d’aquestes situacions i no apareix en el nou llistat sense cap explicació, que presente el recurs de reposició adaptant-lo a la seua situació.
2.- En aquest enllaç (espai de l’afiliació us podeu descarregar els recursos de reposició que ha preparat el Sindicat, fins a l’1 de setembre de 2023, en aquest enllaç.


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Concurs de mèrits: nou llistat de persones seleccionades després de resoldre els recursos

01 agost 2023

S’ha publicat la Resolució de la direcció general de Personal Docent, per la qual es publiquen actualitzades les llistes definitives de persones seleccionades en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a cossos docents, convocat per l’Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Més informació en l’apartat “Llistes de persones seleccionades” del cos convocat en aquest enllaç.

- Resolució
Cos de Mestres
Cos de professors d’Ensenyament Secundari
Cos de professors especialistes en sectors singulars de la Formació Professional
Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes
Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques
Cos de professors de Música i Arts Escèniques
Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny
Cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny

Presentació documentació
 
Les persones aspirants seleccionades hauran de presentar la documentació requerida per al seu nomenament com a personal funcionari tal com es detalla en l’apartat corresponent de la web: Presentació de documentació per a nomenament i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

Assemblea informativa sobre la presentació de la documentació i alta en MUFACE: STEPV convoca assemblea demà dimecres 2 d’agost a les 11h, en aquest enllaç.

Recursos a les llistes definitives de persones seleccionades després de RECURS
El termini per a presentar els recursos serà d’1 mes comptat a partir de l’endemà al de la publicació de les llistes definitives de persones seleccionades. Des de 2 d’agost de 2023 fins a l’1 de setembre de 2023.

Les persones interessades podran interposar un recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal Docent a través de la seu electrònica de la GVA.
Tràmit de recurs telemàtic

  Guia d’usuari per a presentar un recurs telemàtic.
  Recurs telemàtic (disponible a partir del 2 d’agost al llarg del matí) - accés al recurs telemàtic.
  Ajuda per a la tramitació telemàtica.

Nota: el Sindicat penjarà un model de recurs en l’espai de l’afiliació.


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Procediment d’estabilització (concurs oposició) - llistes de persones seleccionades; presentació de documentació i convocatòria d’adjudicació de places

28 juliol 2023

S’han publicat les llistes de persones seleccionades, i el termini de presentació de documentació dels cossos i especialitats convocats per Ordre 72/2022 i l’accés a la pàgina d’informació de la convocatòria d’adjudicació de places.

Més informació en l’apartat “Persones aspirants seleccionades” i “Presentació de documents i adjudicació per a les persones aspirants seleccionades” del cos convocat:

  2022 - Procediment extraordinari d’estabilització (concurs oposició)

Nota de Conselleria sobre presentació de documentació i adjudicacions: Presentació de documentació i convocatòria d’adjudicació
Informació pendent de publicació. Per favor, consulte novament la web a partir del dilluns dia 31 de juliol


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Procediment d’estabilització (concurs oposició) - assignació definitiva de places

27 juliol 2023

Més informació en l’apartat “Assignació de places” del cos convocat:

  2022 - Procediment extraordinari d’estabilització (concurs oposició)


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Procediment d’estabilització (concurs oposició) - assignació provisional de places

19 juliol 2023

S’ha publicat l’assignació provisional de places dels cossos i especialitats que han publicat les llistes provisionals de puntuacions de la prova única.

Més informació en l’apartat “Assignació de places” del cos convocat, en aquest enllaç


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Procediment d’estabilització (concurs de mèrits): avís presentació de documentació

06 juliol 2023

La presentació de documentació de les persones seleccionades va vinculada a l’alta en nòmina.

El tràmit per a presentar els documents exigits en la base 10 s’obrirà després de l’adjudicació de destinacions provisionals (a la fi del mes de juliol).

L’enllaç al tràmit telemàtic es publicarà en l’apartat “Presentació de documents i Adjudicació per a la persones aspirants seleccionades” del cos convocat:

Procediment extraordinari d’estabilització (concurs de mèrits)


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Convocatòria d’assemblea sobre l’ampliació de places en un nou concurs de mèrits

03 juliol 2023

STEPV convoca assemblea sobre l’ampliació de places per a un nou concurs de mèrits establert en el RD 5/2023, de 29 de juny.

Dimecres 5 de juliol, a les 17h, en aquest enllaçProcés d’estabilització extraordinari 2022-23

Concurs oposicio: correcció d’errors de llistes definitives de persones admeses i excloses

23 juny 2023

S’ha publicat la Correcció d’errors de la Resolució de 29 de maig de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés mitjançant concurs oposició a cossos docents, convocat per Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Més informació en l’apartat “Persones admeses i excloses” del cos convocat:

  2022 - Procediment extraordinari d’estabilització (concurs oposició)


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Concurs oposició: criteris d’avaluació i obres obligades cos de catedràtics de música i arts escèniques

23 juny 2023

Han quedat publicats els criteris d’avaluació de totes les especialitats convocades.

S’han publicat les obres obligades per a la prova pràctica del cos de catedràtics de música i arts escèniques. Tota la informació en en l’apartat “Criteris d’avaluació” del cos convocat: 2022 - Procediment extraordinari d’estabilització (concurs oposició)


Obra obligada per a prova pràctica de l’especialitat de Repertori amb piano per a veu

Obra obligada per a prova pràctica de l’especialitat de Repertori amb piano per a instruments

 


Procés d’estabilització extraordinari 2022-23

Oposicions 2023: ràtio aspirant/tribunal

22 juny 2023

Segons la llista definitiva de persones admeses i excloses, finalment 19.223 persones aspirants optaran a les 1.602 places en les oposicions de 2023. Les proves començaran el pròxim dilluns 26 de juny.

Pel que fa als tribunals, en total hi ha 476 tribunals ubicats en 177 centres educatius de tot el País Valencià. Per intercomarcals, la distribució és la següent:

- Alacant: 115 tribunals en 30 centres en 10 poblacions, que acullen 6124 aspirants.

- Castelló: 37 tribunals en 10 centres en 3 poblacions, que acullen 1806 aspirants.

- València: 210 tribunals en 55 centres en 23 poblacions, que acullen 11293 aspirants.

STEPV ha fet un estudi de les ràtios per especialitats després de la publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses en les oposicions de 2023. La ràtio global aspirant plaça és de 13 aspirants per plaça en el torn lliure i de dos en el torn de diversitat funcional, tot i que per cada especialitat és molt variable.


Descarrega’t ací la Ràtio definitiva aspirants/tribunals
Nota: està pendent encara la distribució de places per tribunal, fet que segurament variarà l’estudi presentat ara


Procés d'estabilització extraordinari

Informacions i actualitzacions sobre el procediment extraordinari d'estabilització al País Valencià

Concurs de mèrits 2022 - Com participar-hi