Transport escolar

Ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

transport escolar ajudes

 Transport escolar

PDF

Condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2022-2023.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2022-2023.

transport escolar alumnat

 Transport escolar

PDF

Extracte sobre ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016-2107

Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016-2107.

transport escolar 2016-2017

 Transport escolar

PDF

Resolució sobre ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016/2017

Resolució de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016/2017.

transport escolar 2016-2017

 Transport escolar

PDF

Resolució sobre el servei complementari de transport escolar en els centres públics

Resolució de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2013-2014 (DOCV 25/06/2013)

transport escolar normativa comuna

 Transport escolar

PDF

Servei complementari de transport dels centres públics 2011-12

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2011, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2011/2012 (DOCV 16/06/2011).

transport escolar servei complementari resolució centres públics 2011-12 2011

 Transport escolar

PDF

Servei complementari de transport dels centres públics 2010-11

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2010, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2010/2011 (DOCV 4/06/2010).

transport escolar servei complentari resolució centres públics 2010-11

 Transport escolar

PDF

Servei complementari de transport dels centres públics 2005-06

Resolució de 10 de maig de 2005, sobre el servei complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2005/06.

transport escolar servei complementari resolució centres públics 2005-06 2005

 Transport escolar

PDF

Reial Decret 443/2001, sobre les condicions de seguretat en el transport escolar i de menors.

Reial Decret 443/2001, sobre les condicions de seguretat en el transport escolar i de menors.

transport escolar reial decret normativa comuna condicions de seguretat 2001

 Transport escolar

PDF

Normes de procediment sobre el servei complementari de transport

Normes de procediment sobre el servei complementari de transport per als centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 1999/00.

transport escolar normes de procediment normes 1999

 Transport escolar

PDF

Decret 77/1984, sobre regulació del transport escolar.

Decret 77/1984, sobre regulació del transport escolar.

transport escolar regulació normativa comuna decret 1984

 Transport escolar

PDF