Termini

Ampliació del termini assenyalat en la disposició addicional segona del Reial Decret 1538/2003

Reial Decret 1472/2004, pel qual s'amplia el termini assenyalat en la disposició addicional segona del Reial Decret 1538/2003.

termini reial decret disposició addicional segona ampliació 2004

 Inspecció educativa

PDF