Reglament orgànic i funcional

Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

DECRET 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

reglament orgànic i funcional decret conselleria d'educació, cultura i esport 2020

 Conselleria d’Educació

PDF

Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

DECRET 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

reglament orgànic i funcional decret conselleria d'educació 2017

 Conselleria d’Educació

PDF