Reglament orgànic i funcional

Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ORDRE 53/2022, de 7 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. https://dogv.gva.es/datos/2022/09/12/pdf/2022_8084.pdf

reglament orgànic i funcional conselleria d'educació, cultura i esport 2022

 Conselleria d’Educació

PDF

Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

DECRET 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

reglament orgànic i funcional decret conselleria d'educació, cultura i esport 2020

 Conselleria d’Educació

PDF

Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

DECRET 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

reglament orgànic i funcional decret conselleria d'educació 2017

 Conselleria d’Educació

PDF