Reconeixement d'habilitació

Reconeixement de l’habilitació transitòria

Ordre de 30 de setembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació I Esport, per la qual s’establix el procediment per al reconeixement de l’habilitació transitòria prevista en l’Orde d’1 de juliol de 2002 en els cossos de Professors d’Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional.

secundària reconeixement d'habilitació ordre fp adscripció cos de secundària 2003

 Adscripció cos de secundària

PDF