Proves d'accés

Convocatòria de proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023: correcció d’errades.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l'any 2023.

proves d'accés

 FP Cicles Formatius

PDF

Es dicten instruccions per a l’adaptació en les proves d’accés a les universitats públiques valencianes per a les persones amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2022-2023

RESOLUCIÓ conjunta de 23 de desembre de 2022, de la directora general d'Inclusió Educativa i de la directora general d'Universitats, per la qual es dicten instruccions per a l'adaptació en les proves d'accés a les universitats públiques valencianes per a les persones amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2022-2023.

proves d'accés instruccions

 Universitat

2022_12723.pdf">PDF

RESOLUCIÓ:  acords sobre l’estructura de les proves d’accés a la universitat

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2022, de la presidenta de la comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2021-2022 per als alumnes que tinguen els títols de Batxillerat, de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, de tècnic o tècnica superiors d'Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic o tècnica esportius superiors, o equivalents a efectes acadèmics.

proves d'accés acords

 Universitat

PDF

RESOLUCIÓ: proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2022-2023, es dicten instruccions per a realizar-les i s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat.

proves d'accés cicles formatius arts plàstiques

 Alumnat

PDF

Currículum dels ensenyaments d’Art Dramàtic i es regulen les proves d’accés

Decret 62/1993, de 17 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments d'Art Dramàtic i es regulen les proves d'accés a aquests estudis (DOGV 28/05/1993)

proves d'accés decret currículum art dramàtic 1993

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF