Preferència de província

Adjudicació setmanal de llocs de treball i petició de província preferent

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual es regula el procediment d’adjudicació setmanal de llocs de treball en règim d’interinitat durant el curs 2010/2011 i de petició de província preferent (DOCV 16/03/2011).

resolució preferència de província borses de treball adjudicacions 2011

 Borses de treball i professorat interí

PDF