Pmar

Resolució d’autorització del PMAR per al curs 2016-2017

Resolució de 18 de novembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s’autoritza a determinats centres l’aplicació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) per al curs 2016-2017.

pmar curs 2016-2017 atenció a la diversitat

 Atenció a la diversitat

PDF

Resolució per a l’aplicació del PMAR per al curs 2016-2017

Resolució de 28 de juliol de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l’aplicació dels Programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment per al curs 2016-2017 (DOCV 2/08/16).

pmar atenció a la diversitat

 Atenció a la diversitat

PDF