Llengua estrangera

Decret pel qual es regula el plurilingüisme

DECRET 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.

valencià plurilingüisme llengües llengua estrangera

 Llengües

PDF

Certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d’ensenyança no universitària per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

llengües llengua estrangera

 Llengües

PDF

Acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d’ensenyança no universitària per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

llengües llengua estrangera acreditació

 Llengües

PDF

Itineraris formatius per a la consecució de les titulacions de valencià i llengües estrangeres

Itineraris formatius per a la consecució de les titulacions de valencià i llengües estrangeres per al professorat no universitari.

titulació de valencià llengua estrangera itineraris formatius

 Valencià

PDF