Llengües

Decret pel qual es regula el plurilingüisme

DECRET 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.

valencià plurilingüisme llengües llengua estrangera

PDF

Certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d’ensenyança no universitària per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

llengües llengua estrangera

PDF

Acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d’ensenyança no universitària per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

llengües llengua estrangera acreditació

PDF

Acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública

Decret 62/2002, pel qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària de la Comunitat Valenciana.

valencià llengües

PDF

Aplicació de la LUEV

Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre l'aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià, en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana.

valencià llengües

PDF